Nedgang på åtte prosent for EVRY

EVRY ASA hadde et driftsresultat 184 millioner kroner i 3. kvartal 2012. Justert for pensjonseffekter på 28 millioner i tredje kvartal 2011 var dette en nedgang på 8 prosent.

Ingen engangskostnader og lavere finanskostnader i 3. kvartal 2012 bidrar til at resultat før skatt i 3. kvartal 2012 er 128 millioner kroner sammenlignet med 93 millioner kroner i 3. kvartal 2011.

Ikke fornøyd
– Jeg er ikke fornøyd med dette resultatet, selv om det underliggende ikke er en nedgang, men en svak forbedring. Vi annonserer i dag endringer i konsernledelsen, ny og forenklet organisasjon fra 2012 og vi har besluttet å fase ut Digoff-løsningen. I tillegg har vi inngått intensjonsavtale med Greenfield Datasenter om etablering av nytt datasenter. Sammen med kvalitetsforbedringer innen banksegmentet skal dette bidra til å styrke lønnsomheten i EVRY, sier konsernsjef Terje Mjøs.

Nullvekst i Norge
EVRY hadde i 3. kvartal 2012 driftsinntekter på 2.882 millioner kroner som tilsvarte en organisk omsetningsnedgang på 0,6 % sammenlignet med 3. kvartal 2011.

Konsernets virksomhet i Sverige hadde en organisk vekst på 6 % mens virksomheten i Norge hadde en omsetningsnedgang på 3 %.

Justert for valginntekter på 65 millioner kroner i 3. kvartal 2011 hadde selskapet en nullvekst i Norge.

Tallenes tale
Konsernets driftsresultat før amortisering av immaterielle eiendeler og før engangsposter (EBITA) var i 3. kvartal i år 184 millioner kroner mot proforma 227 millioner kroner i 3. kvartal 2011.

Regnskapet for 3. kvartal 2011 inneholdt en positiv pensjonseffekt knyttet til estimatavvik på 28 millioner kroner. Det er ingen slike effekter i 2012.

EBITA-marginen var 6,4 % i 3. kvartal 2012 mot 7,8 % i tilsvarende kvartal året før. Justert for pensjonseffekten var EBITA marginen på 6,8 % i 3. kvartal 2011. EBITA fra valginntekter i 3. kvartal 2011 var 23 millioner kroner.

EVRY rapporterer en kontantstrøm på 171 millioner kroner i 3. kvartal 2012 sammenlignet med NOK 272 millioner i 3. kvartal 2011.

Utvikling i segmentene i andre kvartal 2012
IT Operations: Driftsinntektene utgjorde 1.401 millioner kroner i 3. kvartal 2012, sammenlignet med 1.440 kroner i 3. kvartal 2011. Segmentet hadde et driftsresultat før amortisering av immaterielle eiendeler (EBITA) på NOK 107 millioner i 3. kvartal 2012 mot 114 millioner kroner i 3. kvartal 2011.

Solutions: Driftsinntektene utgjorde 969 millioner i 3. kvartal 2012, mot 996 millioner kroner i 3. kvartal 2011. Inntektene var i 3. kvartal 2011 positivt påvirket av løsningssalg knyttet til kommune- og fylkestingsvalget med 65 millioner. Segmentet Solutions hadde et driftsresultat før amortisering av immaterielle eiendeler (EBITA) på 87 millioner kroner i 3. kvartal 2012. I 3. kvartal 2011 var EBITA 98 millioner kroner, hvorav salg av valgløsninger utgjorde 23 millioner kroner i positiv EBITA effekt.

Consulting: Driftsinntektene utgjorde 777 millioner kroner i 3. kvartal 2012 sammenlignet med 745 millioner kroner i 3. kvartal 2011, noe som tilsvarer en organisk vekst på 5 % sammenlignet med 3. kvartal 2011. Segmentet Consulting hadde et driftsresultat før amortisering av immaterielle eiendeler (EBITA) på NOK 33 millioner i 3. kvartal 2012 sammenlignet med 31 millioner kroner i 3. kvartal 2011.

Gir opp DigOff
Som tidligere kommunisert har selskapet jobbet med å vurdere om man skal selge DigOff-løsningen til nye kunder. Styret i EVRY ASA har nå besluttet at løsningen ikke skal selges til flere kunder, men at EVRY fullfører leveransene på de eksisterende kontraktene.

Beslutningen er basert på en helhetlig vurdering av både risiko- og markedsutsiktene knyttet til videre salg av løsningen. EVRY vil med beslutningen knyttet til Digoff konsentrere sin videre satsning på løsningen Agresso Business World.

Ambisjonen om å ha markedets beste løsningsportefølje og det ledende fagmiljøet på denne type løsninger mot offentlig sektor står fortsatt ved lag.

Kostet dyrt
Beslutningen medfører en negativ regnskapsmessig engangseffekt på 112 millioner kroner i 4. kvartal 2012, hvorav 51 millioner kroner relaterer seg til nedskrivning av eksisterende balanseposter. Selskapet har jobbet med å få redusert kostnadene knyttet til løsningen og disse er betydelig redusert siden man overførte løsningen til forvaltning i 2. kvartal 2011, men løsningen viser fortsatt et underskudd. Hittil i 2012 er den negative resultateffekten på 30 millioner kroner.

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com