Leverer langt sterkere enn det analytikerne forventet

Telenors resultat før skatt i tredje kvartal ble på 5,6 milliarder kroner.  Driftsinntekter var på 25,3 milliarder kroner, tilsvarende en organisk inntektsvekst på tre prosent. 

EBITDA før andre poster var 8,8 milliarder kroner, EBITDA-marginen var 34,8 prosent, og kontantstrømmen var 5,5 milliarder kroner.

Store investeringer i Norge
– Jeg er stolt av lanseringen av 4G-tjenester vi nettopp gjennomførte i 11 byer i Norge. Utrullingen skjer raskt, og mer enn ni av ti nordmenn vil ha tilgang til vårt 4G-nettverk i 2015. Telenors betydelige og langsiktige investeringer setter oss i stand til å levere overlegen dekning og nettverkskvalitet, som danner grunnlaget for den sterke veksten i datatjenester. Økningen i databruk og overgangen til prispakker bidro til inntektsvekst dette kvartalet, sier konsernsjef Jon Fredrik Baksaas  i Telenor.

Må jobbe hardere i Bangladesh og Ungarn
– I Bangladesh opplever vi intens konkurranse og et utfordrende regulatorisk regime. Grameenphone har iverksatt tiltak for å gjenskape inntektsvekst, inkludert ytterligere utvikling av selskapets ledende posisjon på nettverk og distribusjon. I Ungarn utgjør det omstridte dobbelte skatteregimet og andre regulatoriske utfordringer en betydelig risiko for bransjen i tiden som kommer, sier Baksaas.

Vekst i mobildata i Serbia, Sverige og Thailand
– Telenor Serbia, Telenor Sverige og DTAC i Thailand viser lønnsom vekst drevet av smarttelefoner og etterspørsel etter mobil datatrafikk. Vi er glad for at DTAC har vunnet auksjonen om 3G-lisens og spektrum. Broadcast rapporterer rekordhøy EBITDA-margin som følge av god kostnadsstyring, sier Baksaas.

Levert søknad i India
– I India har vi søkt om prekvalifisering for deltakelse i den forestående lisensauksjonen. Imidlertid må flere viktige forhold avklares før den endelige beslutning om deltakelse blir fattet. I mellomtiden går restruktureringen av den indiske virksomheten i henhold til planene, sier Baksaas.

Slik tror Baksaas at resten av året vil bli
– For året 2012 forventer vi en organisk inntektsvekst på rundt 4 prosent og en kontantstrømmargin på 23 til 24 prosent, eksklusiv India. På vår kapitalmarkedsdag i september annonserte vi våre mål for å ligge i forkant og skape verdier i de kommende år. Med fortsatt konkurransedyktig vekst og forbedret effektivitet skal vi oppnå en kontantstrøm fra driften på 28 til 30 milliarder kroner i 2015, sier Baksaas. 

Fakta

Tabellen viser nøkkeltall for tredje kvartal i 2012 sammenlignet med foregående år:

(I millioner kroner, unntatt resultat per aksje)

Tredje kvartal

Året

 

2012

2011

2011

Driftsinntekter

25 253

24 631

98 516

EBITDA før andre inntekter og kostnader

8 796

8 292

30 526

EBITDA-margin før andre inntekter og kostnader (%)

34,8

33,7

31,0

Justert driftsresultat[2]

5 366

4 493

15 217

Justert driftsresultat /driftsinntekter (%)

21,2

18,2

15,4

Resultat etter skatt og minoritetsinteresser

3 649

2 589

7 165

Resultat per aksje, i NOK

2,34

1,62

4,45

Investeringer (capex)

5 499

2 760

11 907

Investeringer ekskl. lisenser og spektrum

3 336

2 722

11 441

Investeringer ekskl. lisenser og spektrum /Driftsinnt. (%)

13,2

11,1

11,6

Kontantstrøm fra driften[3]

5 460

5 571

19 085

Netto rentebærende gjeld ved periodens utløp

18 222

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com