Er du nettlurt som mange andre nordmenn?

Nordmenn føler seg trygge, og det gjør oss litt slappe og skjødesløse når vi handler med utlandet. Det mener Ragnar Wiik i Forbrukereuropa, som har et ras med klagesaker fra nordmenn som er lurt.Nettøurt

Norge er helt i forkant når det gjelder lovregulert forbrukervern. Dette glemmer mange nordmenn når de kaster se ut i den store verden og netthandler. Er vi da med ett bortimot rettsløse?

– Nei, ikke rettsløse, men vi ser at det i noen land kan være vanskeligere å komme i havn med gode løsninger på klagesaker, sier direktør Ragnar Wiik i Forbrukereuropa, eller ECC-Net som er en forkortelse for The European Consumer Centre Norway.

Prøver å løse klagene
– Av 31 000 klager til ECC-Net siste år, gjaldt hele 56 prosent netthandel, sier Wiik. Av disse klagene ble 1982 behandlet av Wiik og hans kontor, Forbrukereuropa. ECC-Net er EUs forbrukernettverk, og gjennom EØS-avtalen er også Norge part. Siste år bevilget EU 4,5 millioner euro til ECC-Net og dets lokale kontorer. Avtaler er EU og det enkelte land betaler hver sin halvpart.
– Når norske borgere klager på en utenlandsk motpart, det kan være et hotell, en ferieklubb eller et bilkjøp, får vi klagen på vårt bord og prøver å løse den i samarbeid med motparten og vårt kontor i det land leverandøren befinner seg.

Nasjonale rettigheter
– Tilsvarende får vi til oss klager fra utlendinger som ikke er fornøyd med handel med norske parter. Svært ofte gjelder dette fritidsaktiviteter, kultur, kjøp av billetter og leie av bil. I Norge har vi godt forbrukervern. Vi har nasjonale rettigheter og tvisteløsningsordninger som ofte er gratis for forbrukerne. Et eksempel på at du kan handle trygt her hjemme er hvis du finner Trygg E-handel-logoen på siden du handler på. Men noen useriøse bedrifter bruker logoen uten lov. Sjekk derfor at du kommer videre til Trygg E-handels hjemmeside ved å trykke på logoen. Distansehandel Norge er bransjeorganisasjonen for de seriøse nettbedriftene, sier Wiik.

Nordmenn er slappe med å sjekke nettstedene
– Nordmenn føler seg trygge, og det gjør oss litt slappe og skjødesløse når vi handler med utlandet. Ja, det er ikke en gang alltid vi er klar over at vi beveger oss ut av landet når man er på nettet, sier Wiik og oppfordrer nordmenn til å sjekke grundigere hvem man handler med. Varsellamper bør blinke når siden du er på ikke har tydelig kontaktinformasjon, når knapper og symboler ikke fungerer, når ikke avtalevilkår og rettigheter er godt synlig og når du ikke er garantert mot skjulte tilleggsgebyrer.

Ikke betal på forskudd!
– Unngå å betale på forskudd, hvis mulig. Det er kjedelig hvis hotellet du har booket rom på er konkurs når du ankommer. Bruk kredittkort, ikke debetkort som betalingsmiddel.
– EU har skjønt hvor viktig forbrukerinteressene er. Mer enn halvparten av all omsetning av varer og tjenester innen EU er B2C, business to consumer, og svært mye gjelder grensekryssende handel. 40 prosent av klagesakene blir løst, sier Wiik.

Fakta

  • Med distansehandel menes alle handelsformer der ikke kjøper og selger fysisk møtes.
  • Organisasjonen ble etablert som Norsk Postordreforening i 1983.
  • I alle år har Distansehandel Norge arbeidet for at postordre, seinere også e-handel, skal være en trygg og kundevennlig distribusjonsform. Som en konsekvens av dette ble sertifiseringsordningen Trygg E-Handel etablert i 2011.
  • Trygg E-handel skal sørge for klare, enkle og mer enhetlige rammer for forbrukernes forventninger og netthandlernes forpliktelser ved handel på nettet.

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com