Tilbydere av Wi-Fi kan øke brukeropplevelsen

Cisco lanserer Wi-Fi-lokasjonsbasert analyseverktøy. Dette gjør at bedrifter og tilbydere av Wi-Fi kan øke brukeropplevelsen og skape nye muligheter. København lufthavn Kastrup er først ute med å ta dette i bruk.

Det nye verktøyet gjør flyplassen i stand til å følge med på passasjerflyten gjennom den internasjonale terminalen.

På den måten er det mulig å forutse antallet ansatte som må være på plass for å betjene passasjerene.

Bidrar til økt sikkerhet
– Ettersom utbredelsen av Wi-Fi øker, og flere og flere områder dekkes med Cisco-teknologi, vil analyse av lokasjonsdata kunne bidra til økt sikkerhet i for eksempel områder hvor en ønsker å ha kontroll på bevegelsene til store folkemengder, sier Nils Ove Gamlem, teknologiansvarlig i Cisco Norge.

– Eksempel på dette er stadioner, konsertarenaer, sykehus, offentlige knutepunkt for transport o.l. Vi ser også muligheter for bruk i mer kommersiell sammenheng, som kjøpesentre og kinoer hvor en ønsker å for eksempel analysere effekten av produktplassering eller annonsering, sier Gamlem.

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com