24SevenOffice utvider i Sverige og England

24Seven kan rapportere om at de skal levere en pilot til 100 leverandører i England, og er i forhandlinger om et samarbeid en ledende aktør i Sverige.

En av Skandinavias største IT selskaper vil bruke 24SevenOffice som portal for sine kunders leverandører til å levere e-faktura. 24Seven Technology Group ASA skal først levere en pilot til 100 leverandører i UK. Dersom denne pilotfasen er vellykket, skal produktet tilbys anslagsvis 90 000 leverandører i Europa.

24Seven Technology Group ASA er forhandlinger med en av Skandinaviasledende IT leverandører om distribusjon av 24SevenOffice. Samarbeidet skal etter planen innledes i det svenske markedet.

24Seven Technology Group ASA er i også kontraktsforhandlinger med en av de største datakjedene i Sverige for distribusjon av 24SevenOffice. Kjeden vil i en pilotfase selge 24SevenOffice i tre av sine bedriftssentre for deretter å selge i alle sine avdelinger om piloten er vellykket.

Et av Norges ledende økonomihus ønsker å bruke 24SevenOffice til produksjonssystem og internt styringssystem. Selskapet er i pris og kontraktsforhandlinger slik at endelig kontrakts størrelse enda ikke er avklart.

Flere av disse salgsmulighetene er nå inne i en fase med konkrete kontrakts- og/eller prisdiskusjoner som anses med overveiende sannsynlighet innen kort tid å resultere i avtaleinngåelser. Casene kan potensielt endre selskapets vekst svært betydelig i Norge og internasjonalt.

Styret vil påpeke at avtalene ikke er signert enda og det finnes ingen garanti for at alle casene blir signert.

Legg igjen en kommentar