Telenor får ekstern hjelp til kundeinnsikt

Telenor og Frode Støldal har signert en langsiktig avtale med SAS Institute om nye og utvidede løsninger innen kundeanalyse og kundedialog.

Løsningene gjør at Telenor i langt sterkere grad får utnyttet tilgjengelige data på bedre måte og dermed får samlet mer kunnskap om kundene sine for å optimalisere kundedialogen.

Videre vil kommunikasjons- og kampanjeaktivitetene i større grad kunne systematiseres og automatiseres slik at Telenors kunder mottar relevant informasjon til riktig tid på de ulike plattformene som benyttes for kundedialog.

Vil gi kundene skreddersydde tilbud
– Vi er godt fornøyd med de løsningene vi har fra SAS Institute i dag. Ved å utvide porteføljen vil vi få bedre innsikt om kundene våre, som vi vil omsette til konkret dialog. Innsikten vil gi mer relevante og skreddersydde tilbud, og kundedialogen blir mer effektiv og konsistent på tvers av våre kommunikasjonskanaler. Det tror vi kundene våre vil sette pris på, sier Frode Støldal, leder for Sourcing, IT og Teknologi i Telenor Norge.

Naturlig utvidelse
De nye løsningene fra SAS er en naturlig utvidelse av den allerede eksisterende porteføljen som Telenor har benyttet seg av hittil.

Telenor gjøres nå i stand til å hente ut fordelen av å kunne utforske, analysere og dele store mengder data raskt og effektivt, samt å integrere sanntids-analyseresultater direkte i sin kundebetjening, uavhengig av i hvilken kanal kundedialogen skjer.

Skal brukes både i privat- og bedriftsmarkedet
Utvidelsen omfatter blant annet løsninger innen SASs portefølje for High Performance Analytics med SAS Visual Analytics og Integrated Marketing Management.

Løsningene vil benyttes for både privat- og bedriftsmarkedet.

Eksperthjelp
– SAS Institute er en strategisk samarbeidspartner som gir tilgang til et team av eksperter på analyse og markedskommunikasjon, både i Norge og i utlandet. Det er viktig for oss å sette sammen de beste team som kan oppdrives, og sammen med våre egne eksperter blir det spennende å ta større nytte av SAS Institute sine sterke kompetanseprofiler. Med denne avtalen er vi bedre rustet til å håndtere skiftet fra tradisjonelle til digitale kanaler, og til å gi kundene våre fullt utbytte av kommunikasjonstjenester i sitt dagligliv, sier Støldal.

– Viktig kunde med banebrytende satsning 
Administrerende direktør i SAS Institute, Kåre Nygård, er glad for at Telenor velger å gå videre med flere løsninger fra SAS Institute.

– Telenor er en meget viktig kunde for SAS Institute, både i Norge og globalt. At et av Norges største selskap velger å satse på økt kundeinnsikt og styrket kapasitet innen forretningsanalyse, vitner om at Telenor setter kunden i front og prioriterer økt innovasjonskraft høyt. Med denne avtalen styrker Telenor sin egen evne til å utnytte den dramatisk økende informasjonstilgangen til konkurransemessige fortrinn, sier Kåre Nygård, administrerende direktør i SAS Institute.

Øke kundelojaliteten
Nygård ser frem til å få være med og utvikle Telenors kundedialog til å bli mer treffsikker og i tur øke kundelojaliteten til selskapet ytterligere, både i Norge og globalt.

– Vi er stolte over at Norges største leverandør av tele- og datatjenester tar i bruk en større bredde av vår portefølje. Vi ser frem til fortsatt å arbeide tett med Telenor og til å bidra med vår erfaring i deres banebrytende arbeid med å skape gode kundeopplevelser på måter som vil sikre at Telenor forblir kundenes foretrukne leverandør også i fremtiden, avslutter Nygård.

Legg igjen en kommentar