Skal gi telefoni- og mobiltjenester til hele Helse-Norge

Telenor har vunnet kontrakt på leveranse av telefoni, mobil og andre kommunikasjonstjenester til alle helseforetakene. Kontrakten er den største telefoniavtalen Telenor har i Norge.

Avtalen har en verdi på om lag 120 millioner kroner årlig.

Avtalen trer i kraft 15. januar, og har en varighet på to år med opsjon på ytterligere to år.

Telenors underleverandører i avtalen er Kjedehuset, SmartPhones, Linus, NewLearning og 1881.

Dekker det meste
Kontrakten er fremforhandlet av Helseforetakenes Innkjøpsservice (HINAS), på vegne av de fire regionale helseforetakene: Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Sør-Øst, og omfatter alle underliggende helseforetak og øvrige tilknyttede enheter, som for eksempel flere private sykehus med driftstøtte fra regionhelseforetakene.

Mobil er en viktig del av avtalen
Avtalen innebærer leveranse av telefonitjenester, både abonnement og trafikk på fast- og mobiltelefon, samt kommunikasjonsløsninger som Mobilt bedriftsnett og Samordnet kommunikasjon.

– For helseforetakene er formålet med avtalen å oppnå kostnadseffektivitet og fleksibilitet knyttet til telefontjenestene, samt sikre en stabil og driftssikker taleløsning. I tillegg er det vesentlig for helseforetakene å ha kommunikasjonsløsninger som bidrar til å effektivisere organisasjonen. Telenors betjeningsmodell, deres kompetanse innenfor telefoni og satsingen på helsesektoren var blant de viktigste årsakene til at de ble valgt, sier Trond Skorstad, rådgiver i HINAS.

Viktig helsesatsing
For Telenor er helsesektoren et viktig satsingsområde, både når det gjelder telefoni, samhandlingsløsninger og velferdsteknologi.

I samarbeid med ulike partnere, og gjennom pilotprosjekter, har selskapet utviklet kommunikasjonsløsninger som bidrar til å modernisere og effektivisere helsesektoren.

 Grunnmuren
– Samarbeidet med helseforetakene utgjør grunnmuren i vår helsesatsing. Vi ser frem til å videreføre spennende prosjekter og bidra til bedre samhandling og effektive arbeidsprosesser i helsevesenet. Samtidig skal vi være en god rådgiver for bransjen, og vi vil blant annet fortsette å arrangere faglige samlinger for helseforetakene, sier Bjørn Ivar Moen, leder for bedriftsmarkedet i Telenor.

Legg igjen en kommentar