Skal levere mobiltelefoner til 2000 Visma-ansatte

Telering Bedrift ITALE blir eneleverandør av mobiltelefoner til Visma i Norge med rundt 2000 ansatte. Kontrakten har en verdi på rundt 10 millioner kroner.

Avtalen er på tre år og innebærer at Telering Bedrift ITALE, som er lokalisert i Sandefjord, bidrar i gjennomføringen av ny mobil policy internt i Visma.

Dette inkluderer blant annet miljøbasert returbehandling av brukte mobiltelefoner og fasilitering av opratøravtalen som Visma har med NetCom.

 Vant over Oslo-selskaper
– Vi opplever det som en flott anerkjennelse å få levere i så stor skala til Visma, ledende leverandør av produkter og tjenster som bidrar til å gjøre virksomheters administrative prosesser mer effektive. Vi har vunnet kontrakten i konkurranse med tilbydere med mer sentral plassering i Oslo. Avtalen synliggjør at vi kan være med å konkurrere også i forhold til større virksomheter, sier daglig leder Rune Haraldsen i Telering Bedrift ITALE.

Han sier videre at stadig flere bedrifter også ønsker ordninger relatert til returhåndtering av gamle mobiltelefoner.

Med i miljøprosjekt
– Vi har etablert et miljøprosjekt hvor returnerte mobiltelefoner strippes for innhold og settes i god stand, før de blir sendt til nye brukere i utviklingsland, fortsetter Haraldsen. Han erfarer at norske virksomheter utelukkende kjøper smarttelefoner og i oftere grad også nettbrett til ansatte.

– Mobiltelefonen har fått rollen som det viktigste teknologiske verktøyet i mange bedrifter. Dette henger sammen med at svært mange arbeider mobilt i dagens samfunn, sier han.

Fikk også annet børsnotert selskap på kroken
Nylig inngikk Telering Bedrift ITALE i Sandefjord en tilsvarende avtale på fire millioner kroner med et annet børsnotert selskap.

Telering vil ikke opplyse hvilket selskap dette er.

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com