Telenor fikk storavtale med 100 landbruksselskaper

Telenor har vunnet kontrakten på leveranse av mobiltjenester til AgriKjøp, som har om lag 100 selskaper. Avtalen har en verdi på 180 millioner kroner over tre år.

AgriKjøp er en felles innkjøpsorganisasjon for Landbrukssamvirkets bedrifter med datterselskaper.

Kontrakten er en utvidelse av eksisterende rammeavtale med Telenor, og innebærer et mer standardisert og forenklet tilbud med økt funksjonalitet til medlemsbedriftene.

Vil ta inn nye mobiltjenester
– AgriKjøp har en fragmentert sammensetning av selskaper, fra store industrikonsern til mindre selskaper, som har ulike behov og utfordringer. Den nye avtalen gir selskapene en enklere løsning med en pakke av tale- og datatjenester, som også legger til rette for bruk av andre kommunikasjonsløsninger fra Telenor og deres samarbeidspartnere. Samtidig innebærer avtalen mindre administrasjon og reduserte kostnader for våre medlemsbedrifter, sier Gunnar Vandvik, direktør for Avtaler og systemutvikling i AgriKjøp.

AgriKjøp og Telenor har i tillegg en intensjon om å ta inn nye tjenester, som Telenor Samordnet kommunikasjon og Lync, som en del av dagens rammeavtale på telefoni.

Utfordrer Telenor
– AgriKjøp er en spennende og viktig kunde som utfordrer Telenor på mange områder, og denne avtalen åpner for nye samarbeidsmuligheter. Vi er svært glade for å få være med i den videre verdiskapingen til Landbrukssamvirkets bedrifter, og levere tjenester som styrker deres konkurransekraft i markedet, sier Bjørn Ivar Moen, leder for bedriftsmarkedet i Telenor Norge.

– En langsiktig avtale over tre år gir oss mulighet til å konsentrere vår innsats om gode løsninger og rådgivning, som gir verdi for de enkelte medlemsbedriftene, sier Moen.

Legg igjen en kommentar