Nets får mobilhjelp av Telenor i fem europeiske land

Telenor skal forsyne Nets med mobil- og fasttelefonitjenester samt bredbåndstjenester i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Estland.

Telenor har inngått avtale med Nets om å levere telekom- og datatjenester i fem europeiske land de tre neste årene.

Til sammen utgjør dette rundt 3000 abonnementer, og av disse er 2000 nye.

Avtaleperioden er på tre år, med mulighet for forlengelse. Avtalen vil tre i kraft senest 1. mai 2013.

Treårskontrakten har en samlet verdi på rundt 46 millioner kroner.

Ville ha stabile løsninger
– Vi har valgt Telenor som telekom- og dataleverandør fordi vi føler oss trygge på at vi vil få gode, stabile tekniske løsninger og tjenester. I tillegg gjelder kontrakten for fem land, noe som i stor grad vil forenkle den daglige driften og føre til lavere kostnader for oss, sier Øyvind Apelland (bildet), Nets Group Executive Vice President IT.

– Sikker og effektiv kommunikasjon er et viktig krav for å nå våre strategiske mål. Vi tror vi kan sikre oss dette gjennom Telenor, og vi ser frem til å styrke samarbeidet, sier Apelland.

Har tverrkulturelle behov
– Vi er et globalt selskap som er godt representert i Norden, og derfor forstår vi behovene til regionale virksomheter som har internasjonale ambisjoner. Vi har også ressursene til å imøtekomme dem. Vi har toppmoderne nettverk, innovative kommunikasjonsløsninger og sentralisert administrasjon av kontrakter og tjenester, som alle er viktige deler av vårt regionale tilbud, sier Thomas L. Kraft, leder for salg og support ved Nordic Enterprise Sales i Telenor-konsernet.

Telenor-avdelingen Nordic Enterprise Sales ble etablert i mars 2012 som et kompetansesenter som leverer integrerte løsninger til flernasjonale foretak med tverrkulturelle behov.

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com