Bedre målinger av hastigheten på bredbåndet ditt

Måletjenesten Nettfart.no, der du kan måle kapasiteten på bredbåndet sitt, har utvidet med en ny statstikkfunksjon. Dermed er det lettere å sammenligne egne målinger med andre som bruker samme leverandør.

I tillegg til å studere egne målinger, kan man nå også se hvordan bredbåndsselskapene leverer andre steder i landet, og til andre som har samme abonnement.

Nettfart.no ble lansert i 2010, og tjenesten gjør det mulig å måle hvilken kapasitet det er på bredbåndslinjen man bruker der og da – på jobben, hjemme, trådløst og via fast linje.

Lagre på egen PC
Du kan enkelt lagre målingene på sin egen PC, og slik følge med på om det er variasjoner i leveransene.

For eksempel kan det være nyttig å lagre flere målinger av samme linje, hvis du lurer på om det er forskjell på ytelsene til ulike tider osv.

Nå blir en ny statistikkfunksjon tilgjengelig
Med denne kan man se hvor mange som har lagret sine målinger, i hvilket fylke målingene er utført, og hva gjennomsnittet er for det enkelte abonnement.

Slik kan du sjekke kapasiteten på den leveransen du selv mottar, mot hva som er typisk fra andre leverandører osv.

Verdifull kunnskap
– På denne måten kan både forbrukere, bredbåndstilbydere og myndigheter studere bredbåndskapasiteten for de vanligste abonnementene som leveres i Norge i dag. Det fine er at det er forbrukerne selv som måler, og nå vil vi gjerne ha inn så mange målinger som bare mulig, sier Bjørn Erik Eskedal, fagsjef i Post- og teletilsynet.

Eskedal håper at enda flere enn de som allerede er kjent med Nettfart, registrerer sin måling og på den måten bidrar til denne unike statistikken over bredbåndsleveransene i Norge, slik de oppleves fra brukersiden.

– Dette vil gi et fint fellesbilde over «ståa» i bredbånds-Norge, sett fra de tusen hjem. Det er verdifull kunnskap både for kundene, leverandørene og myndighetene, sier Eskedal.

Foto: Skjermdump fra Nettfart.no

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com