Statnett får ekstrem stor lagringskapasitet

Fujitsu kunngjorde i dag at selskapet har inngått avtale om å levere en ny, diskbasert lagringsløsning til Statnett. Nå skal de starte med 300 terabyte kapasitet.

Årlig datavekst på 150 prosent og ønske om økt fleksibilitet gjør at Statnett skifter fra tape-basert backup til nye disk-appliances fra Fujitsu.

Kontrakten omfatter fire dedupliseringsenheter av typen CS800 S4 i speil, samt installasjon og vedlikehold i 3 år. Avtalen har i utgangspunktet en verdi på 2,4 millioner kroner og starter med 300 Terabyte kapasitet.

Om tre år vil datamengden være rundt 2 Petabyte, og det er multimedia som øker mest.

Overflyvningsvideo gir datavekst
– For Statnett er det multimedia-data i form av video som står for den største datamengden, sier avdelingsingeniør Bjørn Willy Hammarstrøm Løkken i Statnett.

– Vi valgte diskbaserte backup-enheter eller appliances fordi de gir mulighet til å kjøre backup raskere og større fleksibilitet. Restore-tider, spesielt på de små filene, vil også bli betraktelig raskere. Dessuten var det ønskelig å gå over til disk og siden alderen og vedlikeholdsprisen på utstyret, samt at kapasiteten var i ferd med å overskrides, var det naturlig å skifte ut nå.

Skaper store mengder data
Statnett koordinerer produksjon og forbruk av elektrisitet og tilbyr tilgang til sentralnettet på like vilkår for alle i Norge og sørger for godt vedlikehold av linjene.

For å ha tilgang til god informasjon i tilfelle feil eller for vedlikeholdsformål, lagrer Statnett overflyvningsvideo for luftstrekk og survey data for sjøkabler.

Det skaper store mengder data som må kunne lagres og gjenfinnes raskt.

Skifter fra tape til disk
Statnett ønsket å gå fra tape til å lagre mer på disk, men fordi datamengdene økte så raskt var Statnett var avhengig av en lagringsenhet som kunne effektivisere lagringen og samtidig gi en høy ytelse i et stabilt miljø.

Installasjon og igangkjøring av Statnetts nye lagringsenheter skjer i disse dager.

– Norske virksomheter har vanligvis 30-60 prosent årlig vekst i datalagring, mens Statnett øker med omkring 150 prosent.– Vi ser at mange norske IT-avdelinger gjør et skifte fra tape til diskbaserte appliances med deduplisering og komprimering nå om dagen, sier Line Meland, product manager storage i Fujitsu. Det er mange slike forespørsler nå.

 Opplever en helt ny hastighet
– De som skifter fra tape til disk vil oppleve en helt annen hastighet og spare både mye tid og plass, sier Line Meland.

– Med innebygd deduplisering og komprimering kan disse enhetene typisk spare så mye som 95 prosent lagringsplass, samtidig som administrasjon blir enklere og gjenoppretting av data går raskere, sier hun.

For de virkelig store virksomhetene er likevel ikke tape en død teknologi. Den største utviklingen på stor datamengde foregår her, og datamengdene øker raskere enn vi kan produsere harddisker til.

Det er imidlertid fortsatt få norske virksomheter som er så store at de kommer opp i disse lagringsmengdene.

– Energiselskaper i Norge har et sterkt økende behov for lagringskapasitet, sier Stig Øyvind Lid, Sales Manager Storage i Fujitsu.

 

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com