Sterkt resultat fra Telenor-konsernet

I fjerde kvartal 2012 var Telenors driftsinntekter 26,0 milliarder kroner, tilsvarende en organisk inntektsvekst på 5 prosent. I 2013 forventer Jon Fredrik Baksaaas en inntekstvekst på 3-5 prosent.

Klokken 09.00 i dag vil Telenor legge fram disse tallene på en presse- og analytikerkonferanse på Fornebu.

EBITDA før andre poster var 8,2 milliarder kroner, EBITDA-marginen var 31,5 prosent, og kontantstrømmen var 4,6 milliarder kroner.

For året 2012 var driftsinntektene 101,7 milliarder kroner, EBITDA før andre poster var 32,8 milliarder kroner, EBITDA-marginen var 32,2 prosent og kontantstrømmen var 20,5 milliarder kroner.

Trekkker fram 4G i Norge og 3G i Thailand
– Jeg er glad for å kunne avslutte et begivenhetsrikt år med sterke resultater, og oppnåelse av viktige milepæler. Vi har sett en sterk økning i etterspørselen etter datatjenester i løpet av året. Lanseringen av 4G-tjenester i Norge og kjøpet av 3G-lisens i Thailand setter oss i stand til å levere enda bedre mobiltjenester til kundene våre. Med kjøpet av nye lisenser i India har vi sikret vår fremtidige tilstedeværelse i dette vekstmarkedet.  Telenors posisjon i VimpelCom har blitt gjenopprettet, og vi vil fortsette å støtte og bidra til selskapets utvikling,- sier konsernsjef Jon Fredrik Baksaas i Telenor.

 Store investeringer
– For året 2012 var den organiske inntektsveksten 5 prosent, EBITDA-marginen var betydelig forbedret fra året før, og kontantstrømmen var over 20 milliarder kroner. I løpet av året har vi gjort kraftige investeringer for å forbedre brukeropplevelsen ytterligere, og for å forberede for økt effektivitet og fortsatt lønnsomhet, sier Baksaas.

– Den fortsatt solide utviklingen til virksomheten i Norge reflekterer høy etterspørsel etter Internett-tjenester via både mobil og fastnett. Innføringen av nye tilbud og investeringer i overlegen nettverkskvalitet gir våre kunder de beste tjenestene, dekning, kapasitet og den siste mobilteknologien. De asiatiske virksomhetene viser nok et år med høye marginer. Etterspørselen etter smarttelefoner og data tar seg opp i Thailand og Malaysia, mens virksomheten i Pakistan har stødig operasjonell forbedring , sier Baksaas.

Forventer inntektsvekst
– Som resultat av sterke driftsresultater og solid finansiell posisjon foreslår Telenors styre et utbytte på 6,00 kroner per aksje for 2012, som tilsvarer en økning på 20 prosent sammenlignet med 2011, sier Baksaas.

– I 2013 forventer vi en inntekstvekst på 3-5 prosent og en EBITDA-margin rundt 34 prosent. Vi ser nå en mulighet for å akselerere investeringene for å sikre markedsposisjoner, og forventer investeringsgrad i området 12-14 prosent. Med vår solide posisjon og sterke fremdrift er jeg trygg på at Telenor-konsernet vil fortsette å skape verdi for våre eiere og kunder, sier Baksaas. 

Fakta

Tabellen nedenfor viser nøkkeltall for fjerde kvartal og året 2012 sammenlignet med foregående år:


(I millioner kroner, unntatt resultat per aksje)

Fjerde kvartal

Året

 

2012

2011

2012

2011

Driftsinntekter

25 990

25 433

101 718

98 516

EBITDA før andre inntekter og kostnader

8 179

7 417

32 755

30 526

EBITDA-margin før andre inntekter og kostnader (%)

31,5

29,2

32,2

31,0

Justert driftsresultat

4 498

3 533

18 353

15 217

Justert driftsresultat /driftsinntekter (%)

17, 3

13,9

18,0

15,4

Resultat etter skatt og minoritetsinteresser

3 193

(2 709)

9 490

7 165

Resultat per aksje, i NOK

 2.06

(1,70)

6.06

4, 45

Investeringer (capex)

10 371

3 823

21 511

11 907

Investeringer ekskl. lisenser og spektrum

3 571

3 638

12 299

11 441

Investeringer ekskl. lisenser og spektrum /Driftsinnt. (%)

13,7

14,3

12,1

11,6

Kontantstrøm fra driften

4 608

3 780

20 457

19 085

Netto rentebærende gjeld ved periodens utløp

33 082

17 231

 

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com