Svak nedgang for Cisco Norge

Store ordrer i 2011 gir svak nedgang for Cisco Norge. I andre kvartal av regnskapsåret 2013 endte Cisco Norge på en nedgang i omsetning på seks prosent.

– Nedgangen tilskrives i hovedsak et usedvanlig sterkt kvartal forrige år som følge av flere svært store enkeltordrer i november og desember 2011.  Den underliggende veksten ser ut til å fortsette, sier Jørgen Myrland, administrerende direktør i Cisco Norge.

Oppgang igjen på nyåret
I januar 2013 hadde Cisco Norge en vekst på 8 prosent.

– Den underliggende veksten viser at vårt fokus på sikre intelligente nettverk, samhandling og datasenterløsninger er riktig.  I vårt andre kvartal opplevde vi spesielt sterk fremgang blant tjenesteleverandører og i markedet for små og mellomstore bedrifter, sier Myrland.

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com