Foreslår prioritet i mobilnettene

Post- og teletilsynet vil ha prioritet i mobilnett på høring. Målet er å gi brukere med ansvar for særlig samfunnsviktige oppgaver bedre tilgjengelighet i mobilnettene i krisesituasjoner.

Prioritet i mobilnett er ett av flere tiltak PT setter i verk etter erfaringene med flere utfall i mobilnettene de siste par årene.

– Erfaringene viser at samfunnet er svært avhengig av mobilkommunikasjon, særlig i krisesituasjoner. Vi mener at prioritetsordningen balanserer behovet for en god ordning opp mot ulempene denne medfører for andre brukere, sier PT-direktør Torstein Olsen (bildet).

Vil ha prioritetsabonnement
Forslaget til PT pålegger mobiltilbydere å tilby prioritetsabonnement.

Regjeringen har besluttet at det skal innføres en ordning for prioritet i mobilnett, og har satt av 30 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett 2012 til formålet.

Ordningen skal iverksettes så raskt som mulig, og være etablert senest innen utgangen av året.

Foreslår todelt ordning
Post- og teletilsynet har utredet prioritet i mobilnettene og foreslår en todelt ordning.

For det første skal prioriterte samtaler kunne bryte pågående samtaler når kapasiteten er sprengt i det nettet der den prioriterte kunden har sitt abonnement.

For det andre foreslår PT at prioriterte samtaler skal kunne gjennomføres i andre mobilnett (nasjonal gjesting) når kunden er utenfor dekning i eget nett, eller dette nettet er nede.

Pågående nødanrop skal ikke kunne brytes av prioriterte brukere.

Skal lage retningslinjer
PT foreslår at prioriterte brukere må være tilknyttet en virksomhet, og at denne blir underlagt en autorisasjonsordning for å kunne tildeles prioriterte abonnement. Kostnaden dekkes av den virksomheten som eier det prioriterte abonnementet.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) utarbeidet i 2010 en behovsanalyse for en prioritetsordning ut fra et samfunnssikkerhetsperspektiv.

DSB og PT vil sammen utarbeide retningslinjer for valg av hvem som kvalifiserer til å få prioritet.

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com