Statsråden gleder IKT-bransjen

Regjeringen har lagt fram sin «Digitale Agenda» før Digit-utvalget er ferdig med sin instilling, men likevel tidlig nok til å få stortingsbehandling før sommeren.

Fornyingsministeren la fram på en klar og inspirert måte hovedpunktene i Digital Agenda på IKT-Norges påskefrokost i dag. Satsing på bredbåndsutbygging «til alle», enklere betalingsløsninger, legge forholdene bedre til rette for skytjenester, stimulere til innovasjon innen digitalt innhold i media og underholdning, digital postkasse til alle innen 2015, satsing på kompetanse og redusert byråkrati i det offentlige, var hovedpunktene i den ‘104 punkt lange tiltakslisten.

Ca. 130 personer var møtt frem på siste arbeidsdag før påske for å høre statsråden. En samlet bransje, representert ved Anita Krohn Traaseth (HP), Jan Grønbech (Google), Gaute Engbakk (Creuna), Toril Nag (Lyse), Halvor Walla (Software Innovation), berømmet ministeren for sin entusiasme.

IKT-Norge ved Per Morten Hoff er også fornøyd med statsråden
Digital Agenda viser viktigheten av IKT-næringen og dens betydning for fremtidig verdiskaping i Norge. Derfor er det positivt at regjeringen understreker behovet for flere gode IT-hoder. IKT-Norge er derimot skuffet over at regjeringen ikke adresserer tiltak for digital kompetanse for elever, lærerstudenter og lærere.

– Vi forutsetter at når regjeringen sier A må de også si B. Derfor må IKT nå bli et nasjonalt hovedsatsingsområde, sier Hoff.

Skjønt det er ikke alt Hoff er like fornøyd med. IKT-Norge mener regjeringen nå må frigi alle offentlige data, og at geografiske data ikke unntas.

– Det er bra at regjeringen fremmer digitalt innhold som viktig, men meldingen adresserer ikke hindrene for å få til verdiskaping basert på offentlige data, sier Hoff.

2 kommentarer om “Statsråden gleder IKT-bransjen

Legg igjen en kommentar