Krohn Traaseth får nytt verv

1.april overtok Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Hewlett-Packard Norge AS, som President for HP EMEA Womens Council.

Rådet, som ble etablert i 2010, har 17 medlemmer fra ulike nasjoner, med mål om å utvikle initiativer og programmer for å fremme kvinnelige talenter i Hewlett-Packards virksomheter i Europa, Midtøsten og Afrika.

-Det er på tide å gi noe tilbake, sier Anita Krohn Traaseth.

– Etter 17 år i IT bransjen, og snart fire år i HP, har jeg erfart at dersom man rekker opp hånden, så er begrensingene få for de fleste, også for kvinner. Imidlertid erfarer vi dessverre at kvinner generelt er mer tilbakeholdne og søker større trygghet før de rekker opp hånden. Tallenes tale er også klar, det er rom for et større kjønnsmangfold i nøkkelroller i HP og i IT bransjen generelt, sier Krohn Traaseth.

Krohn Traaseth påpeker også at Hewlett-Packard står ovenfor en massiv transformasjon som skal gjennomføres med færre ressurser.

– Gitt at 30 prosent av de ansatte i HP EMEA er kvinner, vil jeg som leder av Rådet jobbe for at selskapet vårt blir bedre på å kapitalisere på våre kvinnelige HP kolleger som har ambisjoner, at kvinnen selv tar ansvar og går etter større oppgaver, både lederjobber og fagansvar, at HP-ledelsen øker fokus på å utvikle og å velge kvinnelige talenter til nøkkelroller, samt å arbeide for tilrettelegging av det nye arbeidslivet og neste generasjons ledere, for menn og kvinner avslutter Krohn Traaseth.

Legg igjen en kommentar