Norsk Tipping velger EVRY igjen

EVRY skal levere et bredt spekter av konsulenttjenester til Norsk Tipping. Avtalen gjelder for en periode på 3 år med opsjon på ett år.

Norsk Tipping sine mobilspill opplevde en kraftig økning i 2012 med en mobilspill-omsetning på 958 millioner kroner, det er en dobling fra 2011. Internet-spill hadde også en liten økning, alle andre salgskanaler hadde en reduksjon i omsetning.

Dette viser at valg av teknologi og IT-leverandør er nøkkel til suksess for et marked som er i tydelig vridning fra tradisjonelt kommisjonær/kassesalg til internett og mobilhandel.

Om avtalen
Norsk Tipping på Hamar har inngått parallell rammeavtale med 3 leverandører hvor på kjøp av IT konsulenttjenester. EVERY er en av avtalepartnerne. Avtalen løper for en periode på tre år med opsjon på ett år og har økonomisk ramme på NOK 5 til NOK 15 millioner årlig.

«Med den nye avtalen med Norsk Tipping befester EVRY sin posisjon som en ledende leverandør av IT-tjenester i Hamar-regionen. Avtalen gir EVRY et godt grunnlag for å vokse i denne regionen i tiden fremover, sier konsernsjef Terje Mjøs i EVRY.

EVRY skal levere tjenester knyttet til å lede og styre prosjekter og prosesser. Dette innebærer også å kunne bemanne prosjekter med forskjellig type IT-kompetanse. EVRY kan på oppdrag fra Norsk Tipping kartlegge muligheter, begrensninger, risiko og konsekvenser på IT-siden slik at Norsk Tipping realiserer sine IT-prosjekter og derigjennom når sine forretningsmessige mål. På arkitektursiden kan EVRY blant annet levere tjenester for systemadministrasjon og design, virtualisering og lagringsløsning.

«Norsk Tipping anvender teknologi på en offensiv måte og ligger helt i forkant når det gjelder bruk av teknologi for å realisere sine målsettinger. Vi i EVRY setter stor pris på tilliten vi nå har blitt vist ved å bli valgt som en av leverandørene av konsulenttjenester til Norsk Tipping. Avtalen vil også innebære at EVRY får en ytterligere vekst i Innlandet noe som også kan resultere i flere lokale arbeidsplasser», sier regionsdirektør Karl Olav Nordengen i EVRY.

Legg igjen en kommentar