iPad hjelper i skogsarbeidet

Hogstmaskinene fra to av SB Skogs entreprenører kjører nå rundt med iPader for registrering av hogstoppdragene.

Denne saken kommer opprinnelig fra Mobile Business Magazine papirutgave 01-2013 og er skrevet av journalist Svein-Erik Tosterud.

Geodata AS har utviklet appen med utgangspunkt i Esri Api for mobile løsninger

– Selv om vi er ganske tidlig i testfasen, kan vi slå fast at dette ser veldig bra ut, sier Isak Hasselvold. Han er GIS-konsulent i skogselskapet SB Skog. I utgangspunktet er han skogbruker, men har utdannelse og spesialisering innen GIS, og tar seg i SB Skog av alt innen kart og GIS, men også datakommunikasjon og alle IT-funksjoner som benyttes i skogbruket. SB Skog forvalter, drifter og skjøtter skog for private og offentlige skogeiere som disponerer store skogarealer i Sør- og Midt-Norge, og avvirker årlig rundt 1 million kubikkmeter tømmer. Dermed står de trolig for mellom 10 og 15 prosent av tømmerhogsten i Norge.

EFFEKTIVT VERKTØY
– Formålet med utviklingen av denne app-en, er å skape et verktøy som gjør det enklere å holde orden på det enkelte hogstprosjektet. Appen med tilhørende kartdata på en iPad i hogstmaskinen, gir mulighet for kontinuerlig registrering av arbeidsprosessen og maskinens bevegelse i terrenget osv. Og siden dette er en serversentrert app, blir resultatene umiddelbart tilgjengelig for de som planlegger oppdragene og deretter rapporterer tilbake til skogeieren.

I tillegg til å være et godt registrerings- og rapporteringsverktøy, ivaretar vi også den dokumentasjonen vi må ha for å vise at vi oppfyller stadig strengere miljøkrav, forteller Hasselvold. Hogstmaskinene fra to av SB Skogs entreprenører kjører nå rundt med iPader utstyrt med en «beta-beta»-versjon av en native app for registrering av hogstoppdragene. Geodata AS har utviklet appen med utgangspunkt i Esri Api for mobile løsninger.

Hvordan avvirkningen går vises hele tiden på iPaden i førerhuset på skogsmaskinen.

LITEN DATAKUNNSKAP
– Vi har vært med på utviklingen av appen hele veien, i tett og godt samarbeide med Geodata. Jeg laget en bunke Powerpoint-foiler som utgangspunkt. Vi hadde noe erfaring fra før av, ikke minst om det som ikke fungerer.

– Da var det snakk om egenutviklede løsninger, og det viste seg ganske raskt at dette var for krevende å utføre på egenhånd, sier Hasselvold. Nå ligger etter hans mening den største utfordringen i at brukerne ute i felten, maskinførerne, ikke alltid har høy datakunnskap.

– Men vi har installert hos både svært utforderende og noe mindre utfordrende brukere, med beskjed om å ringe oss hvis de får problemer. Og hittil har jeg ikke fått noen telefoner, så alt tyder på at vi er i ferd med å få en løsning som både er lett å bruke og som oppfyller kravene. Testingen vil fortsette utover våren, her må det gjøres en grundig jobb for å sikre at alt er stabilt over tid.

40 SKOGSMASKINER
– Vi er som man forstår en stor aktør innen skogsdrift, og har vanligvis rundt 40 skogsmaskiner i drift til enhver tid.

Målet er at alle disse skal utstyres med iPader med den nye appen. I tillegg har vi omtrent like mange lastbærende maskiner som kjører tømmeret ut fra skogen, og vi vil på sikt plassere samme utstyr i disse.

OGSÅ SALGSPRODUKT?
Isak Hasselvold tenker også videre:
– Vi vet at mange andre aktører innen tømmerdrift også leter etter løsninger for registrering av det som foregår i felten. Så langt jeg vet er det ingen som har kommet særlig langt, så vi pløyer vel ny mark når vi gjennomfører dette prosjektet. Og når vi nå ser at vi er i ferd med å få frem et velfungerende produkt i samarbeide med Geodata, er vi inne på tanken om å gjøre appen til et salgsprodukt. Enkelte har også tatt kontakt med oss og vist aktiv interesse for prosjektet.

– Vi har gjennom erfaring lært at integrasjon av datautstyr i en skogsmaskin er en utfordrende oppgave. Dette skyldes både de fysiske betingelsen utstyret skal fungere under, og det jeg nevnte tidligere om at brukerne ofte er lite fortrolige med datautstyr. Da vi valgte å bruke iPad som hardwareplattform, var det først og fremst fordi det er stabilt, og videreutviklingen skjer også kontrollert av ett selskap. Grensesnittet vi har utviklet er ikke bare enkelt, jeg vil faktisk kalle det idiotsikkert, mener Hasselvold.

SKIFTET API
Da utviklingen av appen startet, ble flere løsninger testet og forkastet, før man endte opp med å utvikle en native app med basis i Esri/Api for mobile løsninger. Dette gir et mer intuitivt grensesnitt enn vi fikk med andre løsninger, og har også korte responstider. Alt i alt mener man i SB Skog at dette valget er et godt grunnlag for et velfungerende system.

1 MILLION KRONER
Kostnadene ved dette prosjektet vil trolig bli rundt en million kroner.

– Vi busjetterer med at Geodata vil bruke rundt 650 timer på sin del av jobben, så kommer vår egen innsats – og ikke minst innkjøp av hardwaren på toppen. Noen vil kanskje synes at dette er en stor investering i en enkelt app. Men den gamle måten å få planen ut til maskinføreren, registrere det som skjer i felten og rapportere til skogeieren når jobben er gjort, er veldig manuell og tidkrevende.

Det er også flere muligheter for menneskelige feil i en slik prosess, forteller Hasselvold.

TRYKK PÅ KNAPPEN!
Nå blir prosessen vesenlig forenklet. Prosjektplanen med tilhørende kart ligger i selskapets database, slik at maskinføreren bare trykker på en «start sporingsknapp». Så velges prosjekt fra en enkel meny, hvoretter det aktuelle kartet lastes ned til iPaden. Alle maskinens bevegelser registreres kontinuerlig, og når jobben er gjort sendes track-loggen til serveren med et tastetrykk.

Og når loggen kommer inn på serveren, er det en enkel prosess å generere de ønskede rapportene, fastslår Isak Hasselvold hos SBSkog.

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com