Dag Magne Søyland ny mobilsjef

Eierselskapene til totalt 16 Nordialog og Telehus i Stavanger, Bergen, Midt-Norge og Innlandet fusjonerer nå til nye selskapet Juntos AS.

Dag Magne Søyland, som nylig har sagt opp stillingen som konsernsjef i Kjedehuset, skal lede en bedrift på cirka 200 ansatte og med en omsetning på 500 millioner.

Nordialog og Telehuset er Kjedehusets landsdekkende forhandlerkjeder som leverer mobil- og datakommunikasjonsløsninger til henholdsvis storbedrift- og SMB-segmentet. For å skape sterkere regionale enheter og et utvidet produkt- og kompetansetilbud fusjonerer nå eierselskapene til forhandlere i Stavanger, Bergen, Midt-Norge og Innlandet.

Dag Magne Søyland sa nylig opp stillingen som konsernsjef i Kjedehuset for å få mer tid til familien i Stavanger. Nå har han takket ja til å lede det nye selskapet. Juntos AS (Juntos: spansk ord som betyr sammen på norsk) får hovedkontor i Stavanger, mens samtlige forhandlere vil bestå som egne franchisetakere som før.

Regionale kompetansesentre
Til sammen 16 Nordialog og Telehus samles i det nye selskapet. Pål Vasseng skal lede region SørVest, Rolf Godø region Vest, Ola Larsen region Midt-Norge og Kjetil Busterud region Innlandet.

– Det er veldig høy, men noe ulik kompetanse blant de ulike forhandlerne. Fusjonen åpner for større muligheter for kompetansedeling forhandlerne i mellom. Det skal gi et enda bedre og enhetlig produkt- og løsningstilbud innen tele-, data- og videoløsninger, sier Dag Magne Søyland.

I tillegg til produkter som mobiler, nettbrett og tilhørende utstyr, er IT-kompetanse innen såkalt Unified Communications eksempel på fokusområde.

– Forhandlerne har allerede en sterk posisjon overfor lokalt næringsliv gjennom lokal tilstedeværelse. Sammen blir vi et stort og sterkt IT- og telekomselskap, og dermed enda sterkere lokalt gjennom økt kompetanse og utvidet produkt- og tjenesteportefølje, sier Dag Magne Søyland.

Forhandlerne som omfattes av fusjonen er Nordialog Stavanger, Nordialog Kristiansand, Nordialog Damsgård, Nordialog Trondheim, Nordialog Namsos, Nordialog Hamar, Telehuset Forus, Telehuset Jæren, Telehuset Egersund, Telehuset Haugesund, Telehuset Solheimsviken, Telehuset Gjøvik, Telehuset Lillehammer, Telehuset Elverum, Telehuset Raufoss og Telehuset Ålesund. Fusjonen skal formelt behandles i Konkurransetilsynet.

Legg igjen en kommentar