Norsk Tipping velger Buypass

Norsk Tipping har valgt Buypass som leverandør av betalingstjenester på mobil, og har nå inngått en avtale for inntil 8 år.

Dette er resultatet av en omfattende anbudskonkurranse som har pågått siden januar 2012. Avtalen omfatter blant annet videreutvikling av løsninger for elektronisk ID og betaling i alle brukerkanaler, som i 2012 representerte over 250 millioner transaksjoner fra om lag 1,9 millioner kunder.

Buypass er valgt som leverandør av løsning for ID- og betalingstjenester til Norsk Tipping, og har nå inngått en avtale på 4 år med mulighet for forlengelse i ytterligere 4 år. Avtalen har en estimert verdi på 500 millioner kroner.

Buypass sin mobilløsning vokser hurtig og betjener nå over 400.000 aktive mobilkunder. Denne løsningen ga i 2012 en spillomsetning på om lag 1 milliard kroner for Norsk Tipping. Dette gjør Norsk Tippings omsetning i mobilkanalen til en av de største i internasjonal sammenheng.

– Etter en omfattende og grundig anbudsprosess er Buypass valgt som vår leverandør innenfor et område som er strategisk viktig for Norsk Tipping. ID- og betalingsløsninger på kundenes premisser som ivaretar høy sikkerhet og kvalitet har vært avgjørende for vårt valg av leverandør, da dette er basisen for attraktive og ansvarlige spill. Avtalen med Buypass ivaretar innovasjon og videreutvikling innenfor ID- og betalingsområdet, som er viktig for å styrke vår posisjon som et ansvarlig spillselskap i et marked preget av stadig større konkurranse, sier Torbjørn Almlid, administrerende direktør i Norsk Tipping.

– Vi er svært glade for at Norsk Tipping har valgt Buypass. Langsiktig innovasjon og leveranse av brukervennlige ID- og betalingstjenester står sentralt i vårt arbeid for å understøtte Norsk Tipping. I tillegg er det meget positivt at kontinuerlig fokus på kvalitet og sikkerhet i våre produkter og tjenester verdsettes. Vi ser nå frem til å fortsette vårt gode samarbeid med Norsk Tipping i de kommende årene, sier Gunnar Lindstøl, administrerende direktør i Buypass.

Legg igjen en kommentar