Fem rammeavtaler til Kjedehuset

Kjedehuset har nylig inngått fem større rammeavtaler til en totalverdi på 130 millioner kroner.

Rammeavtalene er med AgriKjøp AS, Bergen kommune, Akershus fylkeskommune, Østfold fylkeskommune og Knutepunkt Sørlandet.

Kjedehuset er blant annet franchisehovedkontoret for de landsdekkende kjedene Telehuset og Nordialog som tilbyr IT- og telekommunikasjonsløsninger til henholdsvis små og mellomstore og større virksomheter. De nye rammeavtalene gjelder levering av mobiler, nettbrett og tilhørende utstyr.

– Dette er kunder som stiller meget store krav til logistikk, priser og tekniske løsninger, så vi er meget stolte av tilliten de gir oss. Vår fysiske tilstedeværelse over hele landet gir praktiske fordeler og trygghet. Dessuten har vi utviklet en effektiv og brukervennlig webløsning for bestilling av produkter. Dette tror vi er nøkkelelementer i den siste tids mange avtaleinngåelser, sier Bendt Thorkildsen, salgssjef for partnersalg i Kjedehuset.

AgriKjøp AS har nylig signert en rammeavtale med Kjedehuset. Avtalen har en estimert årlig verdi på 20 millioner kroner. Den har en varighet på to år med to ettårige forlengelsesopsjoner. AgriKjøp AS har som oppgave å inngå, på vegne av landbrukssamvirkets organisasjoner og bedrifter, felles avtaler med leverandører innenfor en rekke områder. I disse organisasjonene og bedriftene er det omkring 24 000 ansatte. En rekke Nordialog- og Telehuset-forhandlere vil involveres i avtalen.

Rammeavtalen med Bergen kommune har en estimert verdi på fire til seks millioner per år. Den har en varighet på to år med mulighet for ytterligere to års forlengelse. Rundt 300 avdelinger i Bergen kommune skal benytte seg av avtalen, samt de deltakerne i kommunens innkjøpssamarbeid som har sluttet seg til denne. Det er Telehuset Solheimsviken som skal ivareta avtalen operativt, herunder gi råd og levere produktene.

Også Østfold fylkeskommune har signert en tilsvarende rammeavtale med Kjedehuset. Avtalen omfatter også kommunene Moss, Råde og Våler, og har en årlig estimert verdi på cirka to millioner kroner. Det er Telehuset Moss, Telehuset Fredrikstad og Nordialog Borg som skal ivareta avtalen operativt, herunder gi råd og levere produktene. Avtalen har en varighet på tre år med opsjon på ytterligere ett år.

Rammeavtalen med Akershus fylkeskommune omfatter også Akershus fylkeskommune Eiendom og kommunene Ski, Frogn, Vestli, Nesodden og Ås. Det er Nordialog Oslo som skal ivareta avtalen operativt, herunder gi råd og levere produktene. Cirka 3000 brukere omfattes av avtalen som har en årlig estimert verdi på tre millioner og en varighet på ett år med tre ettårige forlengelsesopsjoner.

Rammeavtalen med Knutepunkt Sørlandet (Kristiansand kommune, Søgne kommune, Lillesand kommune, Songdalen kommune, med opsjon på Vennesla kommune) omfatter i overkant av 3000 brukere og har en varighet på to år pluss to ettårige forlengelsesopsjoner. Det er Nordialog Kristiansand som skal ivareta avtalen operativ, herunder gi råd og levere produktene. Avtalens årlige estimerte verdi er tre millioner kroner.

Legg igjen en kommentar