Tryggere mobilbetaling

Tryggere mobilbetaling ved parkering

Forbrukerombudet har vurdert EasyParks tjenester for betaling av parkering med mobiltelefon, og stilt krav om en rekke endringer. Selskapet har nå rettet seg etter Forbrukerombudets krav om bedre prisopplysninger og klarere vilkår.

Betaling for varer og tjenester over mobiltelefonen blir stadig mer utbredt. Forbrukerombudet har det siste året vært i dialog med EasyPark vedrørende selskapets løsning for betaling av parkering med mobiltelefon. Forbrukerombudet mente at selskapets prismerking og avtalevilkår ikke var gode nok. Dialogen med EasyPark er nå i sluttfasen og Forbrukerombudet er fornøyd med endringene selskapet har foretatt.

– EasyPark har endret tjenesten slik at den nå fremstår som oversiktlig for kundene. Det gis bedre prisopplysninger på automatene og i mobilapplikasjonen som benyttes. I tillegg har avtalevilkårene blitt klarere, blant annet i tilfeller hvor systemet ikke virker som det skal, sier Jo Gjedrem, fagdirektør i Forbrukerombudet.

Skal ha like gode rettigheter

Nye betalingstjenester er et høyt prioritert område for Forbrukerombudet. Det lanseres for tiden stadig nye måter å betale på, hvor mobilbetaling er den fremste trenden. Forbrukerombudet arbeider for at forbrukerne skal ha like gode rettigheter på de nye plattformene, som når de handler med vanlige betalingskort.

– Forbrukerne har krav på å få tilstrekkelige opplysninger om tjenestens pris før en avtale inngås. Vilkår og betingelser for bruk av tjenesten skal også være klart formulert og lett tilgjengelig for kundene, også når man betaler med mobil, sier Gjedrem.

 

Legg igjen en kommentar