SMS-varsling kan redde liv

Det er ingen enkel oppgave å informere våre 750-800 medarbeidere i en krisesituasjon. Men SMS-løsningen som LINK Mobility har utviklet for oss, er et veldig godt hjelpemiddel, fastslår Anders Holst, leder for servicesenteret i Aftenposten.

Denne saken er fra papirutgave 02-2013 av Mobile Business Magazine og er skrevet av Svein-Erik Tosterud

Ingen løsning er perfekt, men ettersom mobiltelefonen er et redskap de aller fleste husker på å ta med seg, tror vi dette er rett vei å gå. Systemet er enkelt i bruk, og ettersom det bruker informasjon fra personaldatabasen som oppdateres hvert døgn, har vi mulighet for å nå alle. Også medarbeiderne i selskaper som leier lokaler hos oss er med i ordningen, forteller Holst.

EFFEKTIV INFORMASJON
Bakgrunnen for at Aftenposten valgte å satse på Link Announcement Service, var behovet for å skape trygghet for de ansatte ved enkelt å kunne informere dem og gi dem oversikt i en krisesituasjon.

– All vår erfaring viser at tradisjonell varsling ikke fungerer godt nok, bl.a. fordi medarbeiderne er opptatt med mange slags gjøremål i og utenfor kontoret. Når noe alvorlig inntreffer, 22. juli var en kraftig vekker, er det helt avgjørende å få ut informasjon på en effektiv måte, slik at vi kan fokusere på andre deler av krisehånd- teringen, sier Anders Holst i Aftenposten. Utviklingen av løsningen fra LINK var en svært grei prosess, og ifølge Holst var kostnadene beskjedne i forhold til nytte- verdien.

SMS SOM KAN REDDE LIV
Det er bevist at bedrifter i dag har stadig større behov for et effektiv krisehåndteringssystem. En «krise» kan være så mangt, men god kommunikasjon er alltid viktig for å løse situasjonen på best mulig måte.

– Kommunikasjonen administrereres ofte via en PC. Det er en rimelig løsning, men hva gjør man hvis kritiske beskjeder må formidles hurtig og PC ́en ikke er tilgjengelig? Vi har utviklet vår løsning slik at man kan sende ut informasjonen også fra en mobiltelefon, sier markedsdirektør Marius Røe i LINK Mobility.

– Via mobil eller PC har du, i samme sekund som du sender ut SMS til dine anatte, kontroll på hvem som har mottatt meldingen eller ikke. De ansatte kan også respondere til utsenderen, sier Røe.

ALLSIDIG BRUK
Men LINK Announcement Service er et allsidig verktøy som egner seg til mye mer enn varsling av kriser. Det gir mulighet for å håndtere masseutsendelser til forhåndsdefinerte grupper, se hvem som har svart eller ikke, samt se svar fra hver enkelt mottaker.

– Det er kort sagt et effektivt verktøy for hurtig kommunikasjon, konstaterer Marius Røe. Anvendelsesområdet er alle sammenhenger der man trenger å formidle informasjon til større grupper. Eksempler på andre kunder som benytter seg av tjenesten er VG og Eniro.

ENKEL ADMINISTRASJON
Tjenesten er basert på et administrator/ bruker-hierarki, der de ansatte i bedriften defineres i gruppestrukturer som oppda- teres automatisk med mulighet for manuell overstyring. Administrator har god oversikt over gruppene, og kan velge hvilken eller hvilke han ønsker å sende sms til. Meldingene er basert på kortnummer, og muliggjør toveis kommunikasjon. All aktivitet logges i brukerportalen på mobilnummer og navn, slik at man har enkel og god oversikt over dialogen. Å ta systemet i bruk er svært enkelt, og krever ingen installasjon.

STOR KUNDEBASE
Med over femten års erfaring fra mobilteknologi og mobilrelaterte tjenester, leverer LINK Mobility i dag høykvalitetstjenester til selskaper i hele Europa, inkludert Telenor, Netcom, TeliaSonera, Aftonbladet, mBlox, TVNorge, Eniro og Schibsted.

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com