Mobildekning i Nordsjøen

Først med mobildekning i Nordsjøen

Gulf Offshore er en av Maritime Communications Partners (MCP) første kunder på deres nye kommunikasjonsløsninger for offshoremarkedet. Tre fartøy i drift på den norske kontinentalsokkelen skal få løsninger som gir mannskapet mobildekning og internett-tilgang.  Rederiene og deres kunder kan enklere og billigere kommunisere til og fra skipet.

Gulf Offshore Norge er et uavhengig driftsselskap, eid av GulfMark Offshore Inc. Rederiet eier og drifter seks offshorefartøy: Forsyningsskip til plattform, multifunksjons forsyningsfartøy og ankerhåndteringsskip. Halvparten av flåten er først ute med MCPs nye avanserte kommunikasjonsløsninger. MCPs teknologi sikrer langt bedre kommunikasjon ved at skipene i større grad bruker GSM og ICE nettet, og blir mindre avhengig av kostbar satellittkommunikasjon.

– Det er en sann glede å være det første rederiet som tilbyr sitt mannskap en fullverdig Internett- og mobildekning i Nordsjøen. Dette skal gi en hyggeligere tilværelse om bord ved at mannskap kan holde kontakten med kjente og kjære. Samtidig sikrer vi våre kunder muligheten til enklere, raskere og billigere å kommunisere med skipene de har leid inn, sier COO i Gulf Offshore, Erik Utne Eikerhaugen.

– MCPs løsninger vil gi oss raskere og mer stabil dekning i områder der man tidligere har måttet bruke kostbar satellittkommunikasjon. Vi får bedre kostnadskontroll og mulighet til å fordele kostnader der de hører hjemme – internt og eksternt, sier Utne Eikerhaugen.

Det første skipet har allerede fått løsningene installert. Gulf er med det landets første aktør som gir sitt mannskap muligheten til å få de samme kommunikasjonsmulighetene til sjøs som på land.

– Det er tøff konkurranse om den beste arbeidskraften. Mannskap har forventninger om gode kommunikasjonsløsninger og redere vil med dette finne det lettere å tiltrekke seg og beholde det mest kompetente mannskapet. En stor del av lønnsomheten avhenger av at vi beholder arbeidsstyrken. I tillegg er det flott at en lokal leverandør er først med slike tjenester, og vi er glade for å være blant MCPs første kunder på dette, forteller Utne Eikerhaugen.

Tjenesten gir dekning gjennom MCPs eget globale nett og integrasjon med ulike andre nett som GSM, ICE og VSAT. Skipet vil koble seg på det mest egnede og rasjonelle nettet avhengig av lokasjon. MCPs unike løsning gjør at skipene automatisk kan koble seg på landbaserte nett inntil 50 nautiske mil fra land og installasjoner i Nordsjøen. Skipene får økt båndbredde fra det mest kostnadseffektive, stabile og beste nettet. Unike funksjoner gjør at data komprimeres, Internett-trafikk filtreres og datatrafikk prioriteres etter viktighet.

– Vi er svært fornøyd med å ha signert denne avtalen med Gulf Offshore Norge. Det er et gjennombrudd for MCPs offshore satsing og bekrefter at våre tjenester møter et behov i markedet..Kunnskap og erfaring gjennom ti år med suksess i cruise- og fergemarkedet har gitt oss unik mulighet til å løse kommunikasjonsutfordringer for offshoremarkedet. Våre nye løsninger lanseres nå i hjemlige strøk før vi satser globalt. En av suksessfaktorene for å lykkes har vært støtten og samarbeidet vi har med vår eier Telenor, sier administrerende direktør i MCP, Eivind Madsen.

Legg igjen en kommentar