Mobiltelefonen endrer byene

En ny rapport viser at interessen for nye IKT-tjenester via mobilen har potensial til å endre livet i byene dramatisk innen tre år.

En ny rapport fra Ericsson ConsumerLab omhandler en undersøkelse der brukere av smarttelefoner i storbyene São Paolo, Beijing, New York, London og Tokyo ble spurt om sin interesse for, og eventuell utvikling av, 18 nye tjenester knyttet til viktige sider ved bylivet.

Brukerne ble bedt om evaluere nye tjenestekonsepter innenfor områder av bylivet de er mest tilfreds med, nemlig tilgjengeligheten av butikker, restauranter og fritidsaktiviteter. Eksempler på slike tjenester er sosiale restaurant-guider, en digital trener i sanntid, situasjonsbestemte kjøpsanbefalinger og mobile menyer og bordreservasjoner.

Eksempelvis ble brukerne spurt om de er interessert i å kunne kontrollere hva restauranter bruker av ingredienser. Åtte prosent av respondentene tror denne tjenesten allerede er tilgjengelig, mens 61 prosent forventer at det vil bli en utbredt tjeneste innen tre år.

Undersøkelsen tok også for seg områder brukerne uttrykker mest misnøye med, nemlig barne- og eldreomsorg, kommunikasjon med myndigheter og trafikk. Nye tjenestekonsepter her er blant annet sosiale omsorgsnettverk som muliggjør enkel kommunikasjon med familiemedlemmer via hvilken som helst enhet, en sammenhengende mobil bytjeneste som gir stedsbasert informasjon fra lokale myndigheter – og en dagsreiseplanlegger.

Respondentene indikerte også at de ønsker bedre tjenester og kommunikasjon fra myndighetene via sine smarttelefoner. Mellom 10 og 15 prosent av unge par og foreldre mener en rekke IKT-aktiverte omsorgstjenester er tilgjengelige i sine respektive byer nå, mens 64 – 68 prosent mener de vil være allment tilgjengelige innen tre år.

– Den enorme etterspørselen etter nye IKT-tjenester kan endre bylivet slik vi kjenner det på bare tre år. Tjenester via smarttelefoner relatert til handel, bespisning og underholdningssøk kan drastisk forbedre folks tilfredshet med livet i byene. Tjenester via smarttelefoner kan også redusere misnøye, og forventningene til denne typen tjenester er høye, sier Michael Björn, forskningssjef ved Ericsson ConsumerLab.

– Undersøkelsen viser at forbrukerne ønsker innovasjon velkommen på mange områder relatert til sin hverdag i byen, legger han til.

Trafikk er den største kilden til misnøye i byene. 47 prosent av smarttelefoneierne i undersøkelsen uttrykker interesse for en personlig navigatør som kan gi best mulig reiseinformasjon enten de beveger seg til fots eller med bil.

Nesten halvparten (47 prosent) av smarttelefonbrukerne spår at mobiloperatørene vil medvirke til å bringe disse tjenestene til telefonene, men generelt mener de det er den enkelte bransje som styrer utviklingen.

Undersøkelsen ble gjennomført via nettet, bygger på svar fra 7500 smarttelefonbrukere og er representativ for 40 millioner innbyggere.

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com