Telenor forlenger med EVRY

Etter å ha tapt fornyelser hos både Posten og DNB må det være deilig for EVRY å kunne forlenge avtalen med Telenor.

EVRY har inngått avtale med Telenor Norge om å forlenge driftstjenester for ytterligere ett år ut over den allerede avtalte leveranseperioden.

Den opprinnelige avtalen løper til 31. desember 2015, men er nå forlenget til 31. desember 2016. Denne forlengelsen har en samlet verdi på i overkant av NOK 200 millioner. Bakgrunnen for denne utvidelsen er Telenors ønske om forutsigbarhet på infrastrukturtjenester, spesielt innen lagringsområdet.

Avtalen omfatter driftstjenester som windows, unix, stormaskintjenester samt nettverkstjenester, databasedrift og lagring. EVRYs totale engasjement med Telenor omfatter også tjenester som ikke er dekket inn i denne avtalen.

En kommentar om “Telenor forlenger med EVRY

  1. For å få flere kommentarer, vurder gjerne disqus.

Legg igjen en kommentar