Kostnadskontroll for mobil

Norske bedrifter mangler fokus på mobilkostnader hevder selskapet Teleconsulting.

En behovsanalyse gjennomført av Teleconsulting har dannet grunnlaget for et system som skal bidra til at bedriften tar tilbake kontrollen over både forbruk på ansatt-nivå, priser og feilfakturering.

Vi har tatt utgangspunkt i et fullverdig, automatisert kontrollsystem for telekom-fakturaer – et enkelt integrerbart system som håndterer teleoperatørens fakturaer fra innkommende filer via attestering og godkjenning til kontering forteller CEO Terje Shults. I tillegg har vi inkludert en rekke tilleggsfunksjoner som har stor verdi som ledelses-verktøy. Eksempler på dette er som bevisstgjøringsmail til de ansatte, lønnstrekk og skatterapportering.

Tilleggsfunksjonene sparer bedriften for kostnader direkte i form av kreditnota fra leverandør ved feil samt en stor kostnadsreduksjon ved bevisstgjøring av de ansatte. Indirekte er det også store besparelser på tidsbruk internt. Fordi all behandling av fakturaen skjer før kontering i bedriftens systemer, spares det inn mange timer i tidkrevende etterbehandling.

Systemet ivaretar hele verdikjeden fra faktura til ferdig foredlet data til kundens ERP-systemer. Hjernen bak systemet; Petter Nemeth, har lang erfaring med design og utvikling av tilsvarende systemer og har gått i dybden for å ivareta alle problemstillinger knyttet til kostnadsstyring, kontroll og foredling av data inne kostnadsområdet.

Et viktig poeng er at dette er fullstendig uavhengig av tjenesteleverandør, hensikten er at systemet på sikt skal gjøre kunden bedre rustet i forhandlinger med tjenesteleverandører og enkelt kunne bytte leverandør uten å berøre verdikjeden fra fakturamottak til ferdige data inn til ERP-systemene. Gjennom synliggjøring og sortering av priser og tjenester, og forbruk pr avdeling og ansatt, vil forståelsen av pakkepriser, hva som inngår og ikke, føre til et bedre forhandlingsgrunnlag.

– Vår erfaring er at bare 40-60% av kundens forbruk dekkes av pakkene fra leverandøren, mens kundens oppfattelse ved kontraktsinngåelse er nærmere 90%.

– Det desidert største potensialet for innsparing ligger allikevel i bevisstgjøring av de ansatte. En gjennomsnittsbedrift vil kunne spare opptil 20 % på tele-kostnadene ved bruk av KUN bevisstgjøringsprogrammet til den enkelte ansatte hver måned, forteller Terje Shults i Teleconsulting AS.

– Når de ansatte får oversikt over sine reelle kostnader, og hva slags kostnader den enkelte tjenesten utgjør, har vi erfart at det nesten går sport i å få en lavere regning neste måned.

Programmet gir både den ansatte en mulighet til å måle seg selv mot andre ansatte gjennom tele cost indeksen og innsikt i hva som er kostnadsdrivere for dem. Tele cost indeksen gir bedriften en mulighet til å benchmarke seg mot andre bedrifter og måle forbedringspotensialet sitt.

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com