Maskinene tar over!

Ifølge siste utgave av Ericssons Mobility Report vil antallet aktive Maskin til Maskin(M2M)-enheter globalt ha 3-4-doblet seg innen 2019, fra 200 millioner i slutten av 2013.

Flesteparten av M2M-enhetene med oppkobling mot mobilnett er per idag tilpasset GSM. I 2016 vil 3G/4G utgjøre majoriteten av de aktive M2M-abonnementene.

– Maskin-til-maskin-kommunikasjon handler om at stadig flere av tingene rundt oss snakker sammen over mobilnettene – og dette representerer mange, spennende nye muligheter. Noen eksempler er innenfor strømmåling, infotainment i biler og automatiserte betalings-løsninger, sier Aksel Aanensen (bildet), administrerende direktør i Ericsson i Norge.

– M2M-kommunikasjon er i ferd med å ta av globalt, fortsetter han. – I Norge viser tall fra Post- og teletilsynet at antallet SIM-kort til slike enheter økte med over 17 % til 975.000 i 2013. Implementeringen av automatisk måleravlesning i norske husstander innen 2019 vil alene bidra til stor videre vekst i M2M-kommunikasjon her til lands.

2015: Flere abonnement enn mennesker i verden

Neste år vil det bli flere mobilabonnement enn mennesker i verden. Antallet mobilabonnement fortsetter å stige, og globalt ble det tegnet 120 millioner nye abonnement bare i første kvartal i år. Antallet abonnement for mobilt bredbånd fortsetter også å stige, og forventes å nå 7,6 milliarder – det vil si 80 % av alle mobilabonnement, innen fem år.

2019: Flere smarttelefoner enn mennesker i Europa

Globalt var 65 % av alle solgte telefoner i første kvartal 2014 smarttelefoner.

Om to år vil det være flere abonnement for smarttelefoner enn for enn enkle mobiltelefoner globalt, og i 2019 ventes antallet å nå 5,6 milliarder. I Europa vil det være 765 millioner smarttelefon-abonnement i 2019, hvilket er fler enn antallet mennesker.

I 2019 ventes smarttelefonbrukeren å konsumere nesten fire ganger så mye mobildata hver eneste måned. Dette bidrar til spådommen om at den globale datatrafikken vil øke med 10-gangeren fra 2013 til 2019.

– I Norge viser tall fra Elektronikkbransjen at 9 av 10 solgte telefoner i 2013 var smarttelefoner, sier Aanensen. Samtidig viser våre analyser at vi er aktive brukere av internettjenester på mobilen, og at Norge ligger i Europa-toppen når det gjelder å bruke mobilen som primærenhet for internettjenester. Mobilen utgjør en stadig større del av internettbruken på mange områder, og er allerede større enn PC’en på chat og spill.

– Veksten og videreutviklingen innen M2M og mobildatatrafikk er nå de store driverne innen elektronisk kommunikasjon. Dette åpner enorme muligheter, men øker samtidig kravene til nettverkskvalitet så vel som til systemer for drifts- og forretningsstøtte, sier Aanensen.

2019: Store variasjoner i andeler 4G/LTE-abonnement

I Europa vil LTE dekke ca 80 % av befolkningen i 2019. Andelen LTE-abonnement vil imidlertid være bare 30 prosent, mot 85 prosent i Nord-Amerika. Det vil også være store forskjeller innad i Europa. I Nordøst-Asia ventes LTE å dekke 95 prosent av befolkningen i 2019, mens andelen LTE-abonnement vil være 45 %. Kina ventes på samme tid å ha nådd over 700 millioner LTE-abonnement, som representerer mer enn 25 % av verdens LTE-abonnement.

I denne utgaven av Ericsson Mobility Report analyseres blant annet hvordan en kan imøtekomme økende trafikk og krav til mobilnettet fra ulike app’er, ved å videreutvikle nettverk for mobilt bredbånd til heterogene nett der tradisjonelle makroceller komplementeres med integrerte småceller.

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com