Tele2 slås sammen med NetCom

Tele2 AB har inngått avtale med TeliaSonera AB om salg av Tele2s norske virksomheter.

NetComs morselskap TeliaSonera kjøper Tele2 Norge for 5,1 milliarder svenske kroner. Samtidig garanterer selskapet 4G-dekning til 98 prosent av den norske befolkningen innen utgangen av 2016, to år før sine forpliktelser.

Med oppkjøpet øker TeliaSoneras norske markedsandel fra 23 til rundt 40 prosent og antall mobilkunder fra 1,6 til 2,7 millioner.

– Sammenslåingen vil føre til et mer jevnbyrdig styrkeforhold mellom aktørene i mobilbransjen og følgelig forbedre konkurransen. Det er bra for våre kunder, og det er bra for norske mobilkunder og næringslivet. Størrelse er viktig for å utfordre markedsleder på like vilkår. En umiddelbar fordel blir raskere utbygging av 4G i hele landet, som igjen vil stimulere til økt verdiskaping og vekst for det norske samfunnet, sier administrerende direktør for Tele2s norske virksomheter Arild Hustad.

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com