Koser oss med mobilen

En undersøkelse gjennomført av YouGov på vegne av Widespace viser at svært mange av oss leser nyheter og sjekker sosiale medier som det siste før vi legger oss. Og når vi våkner er det på´n igjen.

En tredjedel av alle mellom 18 og 34 år leser nyheter og sjekker status på sosiale medier på telefonen som det siste en gjør før lyses skrus av. En fjerdedel i samme aldersgruppe har dette som dagens første gjøremål.

Som en forlenget arm av oss selv

Steffen Svartberg Kristiansen, administrerende direktør i Widespace Norge, sier undersøkelsen viser at syv prosent av samtlige respondenter aldri skrur av telefonen, og at kun åtte prosent av oss skrur av telefonen når de legger seg.

– Det kan se ut som at mobiltelefonen har blitt en forlenget arm av oss selv. En enhet vi er avhengig av til alle døgnets tider, sier han.

Dropper TV-reklamen

På spørsmål om hva respondentene gjør når det er reklamepauser på TV, svarer hele 36 prosent av de mellom 18 og 34 år at de bruker tiden på å sjekke sosiale medier eller lese nyheter på telefonen. Tilsvarende tall for de mellom 35 og 54 år og de over 55 år er på respektive 21 og 11 prosent.

– Undersøkelsen viser gjennomgående at det er den yngste aldersgruppen som hyppigst bruker mobiltelefonen for å holde seg oppdatert. Interessant er det også å se at kun 12 prosent av respondentene faktisk ser på TV-reklamen, sier Steffen Svartberg Kristiansen.

Ok med mobilannonser

Elleve prosent av respondentene mellom 18 og 34 år synes det generelt er positivt med annonser på mobiltelefonen. 11 prosent i samme aldersgruppe synes det er positivt dersom annonsene er relevante og 30 prosent synes det er greit av og til.

– Generelt blir man mer negativ til reklame på mobilen desto eldre man blir. For eksempel synes kun 20 prosent av de som er fra 55 år og oppover at det er greit med reklame på mobilen av og til, avslutter Steffen Svartberg Kristiansen.

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com