IBM lanserer Watson Analytics

Etter over et ti-år som markedsleder innenfor Analytics, lanserer IBM en av sine største innovasjoner på lang tid!

Watson Analytics er basert på et gjennombrudd innenfor naturlig språk-prosessering og kognitiv databehandling, og er utviklet for å gjøre avanserte prediktive analyser lettere å lage – og bruke. Watson Analytics omfatter naturlig språk-prosessering, som gjør det mulig for brukere å stille viktige spørsmål og få svar på et språk nettopp de forstår – og med muligheter for videre interaksjon og modellering av dataene. Gjennom automatisering av analyse-prosessene, kan brukere på alle nivåer i organisasjonen på egenhånd søke etter den informasjonen de trenger, takket være et intuitivt og brukervennlig grensesnitt.

Watson Analytics vil også tilby en gratis sky-basert basis-tjeneste, som er utviklet for å kunne kjøres på både desktop og mobile enheter. Her kan brukerne teste ut hvordan data kan lastes opp, indentifisere et problem og få relevante svar i klartekst tilbake. Watson Analytics gir brukere på tvers av virksomheten muligheten til å analysere, oppdage trender, generere ideer og generelt bedre beslutningsgrunnlaget i bedriften. Brukerne kan også dykke videre ned i analysene og avdekke ukjente mønster og sammenhenger, som vil gjøre det mulig å forutse mulige utfall og scenarioer for bedre beslutningsstøtte.

Med Watson Analytics ar avanserte analyser tilgjengelig for alle i organisasjonen.

Legg igjen en kommentar