ViaNett kjøper Sendega

ViaNett AS overtar 100 % av aksjene i Sendega AS, og blir dermed den nest største aktøren i SMS-markedet i Norge.

Begge selskapene leverer produkter og tjenester knyttet til mobilkommunikasjon og mobilbetaling i Norge og vil få en samlet omsetning på 120 millioner.

ViaNett har satset hardt på mobilbetaling og Sendega har blitt en ledende aktør på donasjonstjenester. De to selskapenes markedsfortrinn skal utvikles videre, og den samlede kundemassen vil sikres bedre service og økt sikkerhet gjennom oppkjøpet.

– Gjennom å slå sammen krefter med Sendega har vi både forsterket kompetansen og produktporteføljen vår. Selskapene er en svært god match som vil være enda mer slagkraftig i tiden som kommer”, sier Stein Sommerseth, daglig leder i ViaNett AS.

– Vi går definitivt en spennende fremtid i møte, og tror det er en stor fordel for våre kunder og samarbeidspartnere at vi har gjort denne transaksjonen med ViaNett. Som den nest største aktøren i markedet vil vi ha helt andre muskler å konkurrere med”, sier Stian Skoglund, tidligere daglig leder i Sendega AS.

Markedet er i en spennende fase. SMS får nye bruksområder, mens det stadig er utfordringer knyttet til betaling via telefonen. Store internasjonale og nasjonale aktører som Apple, Google, Telenor og Strex lanserer nye løsninger for mobil betaling. Gjennom bedre tilrettelagte løsninger fra bl.a. Strex vil ViaNett i mye større grad være i stand til å utnytte seg av eksisterende og fremtidige betalingsløsninger.

Red.anm.: Det gjøres leserne oppmerksom på at transaksjonen ble gjennomført med bistand fra Incepto. Dag Friis-Baastad daglig leder og medeier i Mobile Business Magazine AS, er partner og medeier i Incepto

Legg igjen en kommentar