Sted og tid er blitt irrelevant

Bruken av mobile enheter bidrar til å viske ut skillet mellom arbeid og privatliv, og det å være hjemme eller ute.

Vi har tilgang til tjenester og innhold overalt og alltid – og bytter bare skjerm eller enhet utfra hvor vi befinner oss. Dette fremgår av en ny rapport fra Ericsson ConsumerLab.

Tendensen til å ville utføre ulike oppgaver uavhengig av plassering, være seg hjemme, på jobb, skole, utendørs eller på reise – er lik i alle de 23 landene i undersøkelsen.

– Våre undersøkelser viser at 12 % av den yrkesaktive befolkningen netthandler flere ganger i uken mens de er på jobb, og at 23 % utfører arbeidsrelaterte oppgaver på kvelden. En annen viktig observasjon er at når antall steder folk utfører oppgaver fra øker, øker også antall enheter de benytter, sier Vishnu Singh, direktør hos Ericsson ConsumerLab.

Eksempelvis skifter bare 21 % av de som bruker sosiale nettverk fra én lokasjon mellom ulike enheter. Andelen er over dobbelt så høy (44 %) blant de som bruker sosiale nettverk fra minst tre ulike steder.

Som et resultat av at vi tilbringer en stor del av tiden innendørs – et forhold på 7:1 innendørs vs. utendørs – er det inne de fleste foretrekker å koble seg opp. Typiske innendørsaktiviteter er å se på TV og film, arbeide eller studere og handle på internett.

– Forbrukerne har sterke preferanser for innendørstilkobling. Selv om de rangerer opplevelsene høyt, er forbrukere villige til å investere mer i forbedret innendørstilkobling. Rundt 56 % av forbrukerne er villige til å bruke mer på å forbedre innendørstilkobling, mens bare 33 % er villige til å gjøre det for utendørstilkobling, fortsetter Singh.

Tilgang og tilgjengelighet for ulike teknologier og tilkoblingsmuligheter varierer fra land til land, noe som sannsynligvis påvirker bruk og atferd. Imidlertid fremhever studien globaliseringen av forbrukeratferd i den digitale sfæren.

Undersøkelsen viser at en stor andel av forbrukerne surfer på internett, bruker sosiale nettverk eller sender direktemeldinger, mens få handler på nettet eller bruker videosamtaler. For eksempel; 89 % av brukerne i Brasil, Canada og USA surfer på internett, 83 % av brukerne i Argentina og Uruguay sjekker sosiale nettverk og 77 % i Danmark, Tyskland, Italia, Russland og Storbritannia sjekker e-post på ukentlig basis, uavhengig av enhet.

Oppsummert er det tydelig at hvor forbrukerne befinner seg har liten innvirkning på deres brukervaner. Frihet til å kunne bruke digitale enheter hvor og når vi ønsker det verdsettes høyest.

Legg igjen en kommentar