Tre IT-trender for 2015

Mobil betaling, Big Data og Bring You Own Apps (BYOA). Dette er de treviktigste teknologitrendene for 2015 ifølge Cognizant.

Denne artikkelen er en gjesteartikkel skrevet av Fredrik Kallevig, Country Manager i Cognizant i Norge.

Mobilbetalinger blir moden teknologi

Mobilbetalinger har eksistert en stund, men denne teknologien peker seg ut som det neste store vendepunktet innen betalinger. Mobilbetalingsløsninger er nå i kjernen av en raskt fremvoksende ”hyper-tilkoblet”-verden. Ifølge en rapport utgitt av Juniper Research, vil det årlige globale markedet for digitale betalinger nå 4700 milliarder USD innen 2019, nesten det dobbelte av rundt 2500 milliarder USD i 2014. For å få til dette, må NFC-baserte mobilbetalingsteknologier bli levert på en trygg og sikker måte.

Apples inntreden i mobilbetalinger vil sannsynligvis motivere andre selskaper og mindre nyetableringer til å følge etter i det kommende året.

Bortsett fra stadig mer konkurranse innen mobilbetalinger, må nykommere og etablerte aktører på dette feltet følge nøye med på nye forskrifter som regulerer betaling og mobil handel. For eksempel har det nye Payment Services Directive i EU som mål å sikre sikker kundeautentisering for et spekter av digitale betalingsordninger.

Cognizants 2014-rapport om fremtiden for betalinger, The Changing Face of Payments , fremhever mobile løsninger, sikkerhet og regulering som de viktigste endringsdriverne for betalingsindustrien. Men vi venter fortsatt på den virkelige omveltningen på betalingsområdet.

Mer dataanalyse

Noen anser Big Data som en revolusjon i den digitale tidsalder, mens andre avfeier det mer som et moteord. Big Data er kommet for å bli, og en rapport fra den uavhengige tenketanken Centre for European Strategy Foundation, Big and open data in Europe – a growth engine or a missed opportunity?, viser at 206 milliarder Euro i ekstra BNP-vekst (+ 1,9%) kunne oppnås innen 2020, ved å ta i bruk en rekke datadrevne løsninger. Dette er tilsvarende ett helt år med økonomisk vekst i EU.

Imidlertid medfører sikkerhetshensyn og muligheten for datatap at selskaper stadig er på utkikk etter bedre analyseteknologi som gjør organisasjonene i stand til å dra nytte av store mengder data. I fremtiden vil selskapene innse at Big data er ikke et moteord, men en reell strategisk mulighet med vekstpotensial, og ansette personer som har et spesielt ansvar for dette – en analysesjef eller en Chief Data Officer (CDO).

BYOA (Bring Your Own Apps)

Ansatte bruker stadig oftere sine egne enheter og applikasjoner i sine daglige arbeidsrutiner. Dette forandrer hvordan bedrifter organiserer arbeidsprosessene. De må revurdere interaksjonen med ansatte via for eksempel programmer for administrasjon av utlegg eller timeføring. En annen trend er Mobile

Back-end-as-a-service (MBaaS) brukes i økende grad som modell for distribusjon av applikasjoner i en rekke selskaper.

Følgelig vil den tradisjonelle faste arbeidstiden vike for nye måter å jobbe på. Fremtidsrettede selskaper vil være i stand til å ansette de beste hodene, uansett hvor de er, mens det blir stadig mer outsourcing av back-office operasjoner og rutinemessige prosesser til online tjenesteleverandører.

Teknologier som blir viktigere er sensorer, IoT, M2M teknologi, samt helseanalyse-verktøy, inkludert hapå-teknologi (Wearables). På bakgrunn av dette vil ny, disruptiv teknologi erstatte tradisjonelle IT-prosesser.

SMAC (sociale, mobile, analytics , Cloud) er nå utbredt. Ansatte benytter rutinemessig iPads, sky-basert programvare, analytics og sosiale medier. Derfor vil fleksible arbeidsplasser med flere lokasjoner og mobilitet øke i utbredelse. Bedrifter må være der kompetansen finnes.

Konklusjonen er at virksomheter har enorme muligheter for å tenke nytt og omdefinere egen virksomhet slik at de kan betjene siner kunder mest mulig effektivt i fremtiden.

En kommentar om “Tre IT-trender for 2015

Legg igjen en kommentar