Mobilen påvirker familien

En ny undersøkelse fra Ericsson ConsumerLab – ‘Bringing Families Closer’ – tar for seg hvordan bruk av dagens kommunikasjonsteknologi bringer familiemedlemmer tettere sammen.

Dagens travle familier, preget av hektiske arbeidsdager, pendling og barnas mange aktiviteter etter skoletid, anser mobiltelefonen som det perfekte verktøyet for å holde kontakt.

Undersøkelsen er basert på informasjon innhentet fra fokusgrupper i San Francisco-området og nettstudier med ytterligere 1005 familier over hele USA.

Flertallet av familiene i undersøkelsen mener de med dagens kommunikasjonsteknologi kommuniserer oftere og blir bedre kjent med hverandre, samt forenkler praktiske og logistiske ukentlige gjøremål. Mobil kommunikasjon betyr – i hvert fall teoretisk – at barn og foreldre kan kontakte hverandre når som helst.

Ikke overraskende har nye kommunikasjonsformer og -tjenester også skapt bekymringer. Undersøkelsen viser at foreldre nå setter flere regler og utøver mer kontroll over barnas mobilbruk. Av familiene som ble intervjuet oppga 71 prosent at de ikke ønsker mobilen ved middagsbordet, mens 72 prosent sa at de bruker begrensning av mobilbruk som en straffemetode.

– Undersøkelsen viser at vi alle må være mer bevisst på bruken av mobiltelefon og nettbrett, all den tid det stjeler verdifull kvalitetstid med familien. Barn ønsker generelt mer direktekommunikasjon med foreldrene. Dagens teknologi vil kunne være et supplement, men naturligvis aldri erstatte dette, sier Aksel Aanensen, administrerende direktør i Ericsson i Norge.

Dette støttes av Organisasjonen Barnevakten, som mener at mobilen byr på mange positive opplevelser for barn og unge. Men, den kan også gi utfordringer.

– Mobilen kan være til glede og nytte for både små og store, og spille en verdifull rolle i familien, men bruken kan også gå på bekostning av oppmerksomheten vi gir hverandre. Vi er opptatt av at foreldre har et bevisst forhold til hele familiens mobilbruk, sier Leif Gunnar Vestbøstad Vik, fungerende daglig leder hos Barnevakten.

Hvordan påvirker mobilen familien?

  • Familien kommuniserer mer, men snakker mindre og tekster som aldri før
  • Barn ønsker mer direkte og personlig kommunikasjon med foreldrene
  • Far foretrekker å snakke, mens mor tekster
  • Foreldre følger etter barnas valg av kommunikasjonsløsninger

Legg igjen en kommentar

blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com