Endeløs fiber for Stavanger Kommune

Da Stavanger kommune kunne koble inn den siste fiberforbindelsen, var det slutten på en lang vandring mot full fiberdekning for alle lokasjoner. Det betydde enklere administrasjon, bedre brukeropplevelser og sterkt reduserte kostnader.

Omleggingen fra det gamle kobbernettet til fiber hadde foregått i rykk og napp over en rekke år, og IT-avdelingen måtte hele tiden forholde seg til at det eksisterte lokasjoner med kobber og fiber på samme nettet, forteller IT-sjef Stein Ivar Rødland i Stavanger kommune. Over tid kunne han observere den klare sammenhengen mellom kobberinstallasjonene og brukerproblemer som IT-avdelingen måtte håndtere:

– Ikke bare hadde kobberlinjene dårligere stabilitet, de førte også til lengre responstid og at enkelte applikasjoner gikk tregere. Kort sagt så vi at brukeropplevelsen ble dårligere med kobber. Forskjellen mellom fiberlokasjonene og de gamle installasjonene var i følge Rødland som natt og dag. Driftspersonalet opplevde de fjerntliggende fiberlokasjonene som om de var på nabokontoret. Alt kunne sentraliseres, og for IT-avdelingen ble driften vesentlig effektivisert.

 

BETYDELIGE BESPARELSER

På bakgrunn av disse erfaringene innså Rødland at det ville ligge betydelige besparelser og effektivitetsgevinster i å få full fiberdekning, og det ble invitert til en anbudsrunde. Målet var å få fiber på plass i alle lokasjoner i løpet av en fireårs-periode,

og de så for seg et managed- og automatisert nett der bruken kunne monitoreres og båndbredden justeres etter behov._- Vi torde ikke helt å kreve full utbygging i anbudet, for enkelte lokasjoner var veldig vanskelige og kostnadskrevende, men de har fått det til, sier han videre. Her viser han til Altibox-leverandøren Lyse Fiber, som trakk det lengste strået i anbudsrunden. I følge Rødland var de best på alle områder. Ikke bare kom de mest økonomisk fordelaktig ut. Enda viktigere var det for kommunen at de på samtlige steder tilbød den raskeste veien til å få fiber på plass.

_- De andre hadde gjerne ingen planer for alle lokasjoner, noe som slo negativt for dem i vurderingen. Lyse Fiber hadde en god plan for å flytte oss over på fiber, og lovte alt på plass innen et år etter kontakten. Det ville ingen av de andre forplikte seg til.

SEPARATE FIBERLINJER

_ – Vi aksepterer at det kjøres som et IP VPN-nettverk, i motsetning til en del andre kommuner som insisterer på å ha separate fiberlinjer, forklarer Rødland videre.

– Dedikerte linjer ville gitt en enorm prisforskjell i forhold til IP VPN. Transporten kan vi godt ha felles med andre. Aksesslinjene er jo våre.

– Det er ikke småtteri Rødland snakker om. Fibernettet fra Lyse Fiber knytter sammen rundt 10.000 kommuneansatte fordelt over 420 lokasjoner. – Det oppleves som om de alle sitter i samme kontor, det er ikke forskjell på brukeropplevelsen om en medarbeider befinner seg i Rådhuset eller på et sykehjem.

REDUKSJON I KOSTNADSNIVÅET

I følge Rødland betydde overgangen til ny leverandør 40 prosent reduksjon i kostnadsnivået rundt infrastrukturen, som allerede var lavt i utgangspunktet. Det viser seg at besparingene i grunninvesteringene og mer effektiv infrastruktur er bare toppen av isfjellet. Med fiber og skalerbar båndbredde har kommunen kvittet seg med alle de gamle PABXene og standardisert på Lync. Rødland har ikke tall på hvor mye kommunen konkret har tjent på det, men det dreier seg om betydelige summer. Nå ringer eksempelvis 10.000 interne brukere gratis internt, de har transparent overgang mellom mobil og telefon, og de ringer hjem fra utlandet til lokaltakst. Videosamtaler uten forsinkelser er også en del av pakken.

– For å komme tilbake til brukeropplevelsen.

Jeg tror vi har Norges mest moderne kommunale arbeidsflate. Vi har også et stort trådløst nett med 2000 basestasjoner som i tillegg til de kommunalt ansatte betjener 18.000 elever. I tillegg har vi et åpent public nett og er vel den eneste kommunen som gir innbyggerne full trådløs dekning i og rundt offentlige bygg, avslutter Stavangers fornøyde IT-sjef.

 

Legg igjen en kommentar