Sopra Steria Google Cloud-partner

Avtalen innebærer at Sopra Steria bruker deler av Google Cloud Platform i sine kunders innovasjonsprosjekter. Plattformen er den samme som Google bruker internt til blant annet sin egen globale infrastruktur. (Foto: Wantana Tierney Photograph) Les mer. 

Legg igjen en kommentar