Mobile Business Network

Målet til Mobile Business Network er å skape et nettverkssamarbeid innenfor mobile løsninger, hvor vi utveksler kompetanse rundt marked, organisasjon og teknologi.

Nettverket er et bransjesamarbeid hvor deltakerene har felles markedsaktiviteter og søker synergier og kompetansedeling.

Les også: Dette gjør Mobile Business Network.

Våren 2001 tok Mobile Mind, i fellesskap med flere av de største bedriftene nedenfor, initiativet til et forretningsmessig nettverk for aktørene innen mobilt internett.

I dag drives nettverket som et separat uavhengig aksjeselskap i tett samarbeid med Mobizmag.no (Mobile Business Magazine AS).

Gjennom de siste årene har alle disse bedriftene jobbet i fellesskap for å yte bedre service for våre felles kunder. Gjennom fellesaktiviteter blir erfaringer fra alle ledd i verdikjeden benyttet for å bedre forstå og imøtekomme våre fremtidige kunder.

Mobizmag_0313_Bakside