Lanserer Firefox OS smarttelefoner

Under Mobile World Congress, som åpnet i morges i Barcelona, fortalte Telenor om sitt samarbeid med Mozilla og deres tilrettelegging for et åpent mobilt økosystem til sine globale forretningsenheter.

Smarttelefonene som er basert på mobilplattformen Firefox OS har som formål å fremme kollaborativ utvikling, stimulere vekst og senke terskelen for smarttelefon-bruk for Telenors kunder.

De første Firefox OS smarttelefonene lanseres i Serbia, Montenegro og Ungarn i løpet av året.

I første fase vil Telenor fokusere på sine sentral- og østeuropeiske markeder, Serbia, Montenegro og Ungarn, der Firefox OS-baserte smarttelefoner vil være tilgjengelig for Telenor-kunder i løpet av andre halvdel av året. Neste steg blir å se på den asiatiske regionen.

Fjerner barrierer
– Vi ser at et åpent web-basert operativsystem har et enormt potensiale. Ved bruk av HTML5 som kjernen i hver enkelt funksjon på telefonen, fjerner du barrierer for utvikling som har vært vanlig i mobil-økosystemer. Dette åpner døren til et bredt utviklermiljø, som nå har muligheten til å bidra til å utvikle en ny type smarttelefon, sier Jon Fredrik Baksaas, konsernsjef i Telenor.

Bedre kundeopplevelse
Telenor har som mål å spre bruken av mobilt Internett blant sine kunder. Ved å integrere den åpne webplattformen til Firefox, ønsker Telenor å gi flere kunder høy opplevd kvalitet ved bruk av mobilt Internett.

Dette kompletteres med programmer som er skreddersydd lokale behov. Ettersom det er mange som har eierskap til utviklingen av telefonen, vil dette også berike kundeopplevelsen.

Engasjerer lokale utviklermiljøer
– Samarbeidet med Mozilla er nok et initiativ som kommer fra Telenor Digital Services. Gjennom dette samarbeidet engasjerer vi lokale utviklermiljø i våre markeder, som igjen vil stimulere til utvikling av lokalt relevante og kundenyttige applikasjoner.

– Vi ønsker også å øke bevisstheten rundt det nye åpne operativsystemet. Telenor ønsker å levere smarttelefon-opplevelsen til flere kunder. Ved å tilby en rimelig telefon, med innholdsrike og lokalt relevante applikasjoner, forventer vi at Firefox OS-baserte telefoner vil fungere som en stimulans for vekst av data bruk i våre markeder, sier Baksaas.

VIDEO: Se Baksaas forklare de nye regnskapstallene

I dag klokken 09.00 vil Telenor legge fram sine regnskapstall for fjerde kvartal 2012. Konsernsjef Jon Frederik Baksaas vil svare på spørsmål. Se webcast fra resultatframleggingen.

Presentasjonen, som holdes på engelsk, foregår onsdag 13. februar 2013 kl. 0900 i Auditorium Voice, Telenor Expo Besøkssenter, i konsernets hovedkontor på Fornebu.

Overføres live via internett og senere i opptak
Presse- og analytikerkonferansen blir overført over internett, både som direkte sending og som opptak etter konferansen.

Her kan du se konferansen.

Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas og konserndirektør økonomi og finans Richard Olav Aa vil legge fram resultatene.

Last ned her

Hele kvartalsrapporten og presentasjonene brukt under presse- og analytikerkonferansen blir gjort tilgjengelig her.

Sterkt resultat fra Telenor-konsernet

I fjerde kvartal 2012 var Telenors driftsinntekter 26,0 milliarder kroner, tilsvarende en organisk inntektsvekst på 5 prosent. I 2013 forventer Jon Fredrik Baksaaas en inntekstvekst på 3-5 prosent.

Klokken 09.00 i dag vil Telenor legge fram disse tallene på en presse- og analytikerkonferanse på Fornebu.

EBITDA før andre poster var 8,2 milliarder kroner, EBITDA-marginen var 31,5 prosent, og kontantstrømmen var 4,6 milliarder kroner.

For året 2012 var driftsinntektene 101,7 milliarder kroner, EBITDA før andre poster var 32,8 milliarder kroner, EBITDA-marginen var 32,2 prosent og kontantstrømmen var 20,5 milliarder kroner.

Trekkker fram 4G i Norge og 3G i Thailand
– Jeg er glad for å kunne avslutte et begivenhetsrikt år med sterke resultater, og oppnåelse av viktige milepæler. Vi har sett en sterk økning i etterspørselen etter datatjenester i løpet av året. Lanseringen av 4G-tjenester i Norge og kjøpet av 3G-lisens i Thailand setter oss i stand til å levere enda bedre mobiltjenester til kundene våre. Med kjøpet av nye lisenser i India har vi sikret vår fremtidige tilstedeværelse i dette vekstmarkedet.  Telenors posisjon i VimpelCom har blitt gjenopprettet, og vi vil fortsette å støtte og bidra til selskapets utvikling,- sier konsernsjef Jon Fredrik Baksaas i Telenor.

 Store investeringer
– For året 2012 var den organiske inntektsveksten 5 prosent, EBITDA-marginen var betydelig forbedret fra året før, og kontantstrømmen var over 20 milliarder kroner. I løpet av året har vi gjort kraftige investeringer for å forbedre brukeropplevelsen ytterligere, og for å forberede for økt effektivitet og fortsatt lønnsomhet, sier Baksaas.

– Den fortsatt solide utviklingen til virksomheten i Norge reflekterer høy etterspørsel etter Internett-tjenester via både mobil og fastnett. Innføringen av nye tilbud og investeringer i overlegen nettverkskvalitet gir våre kunder de beste tjenestene, dekning, kapasitet og den siste mobilteknologien. De asiatiske virksomhetene viser nok et år med høye marginer. Etterspørselen etter smarttelefoner og data tar seg opp i Thailand og Malaysia, mens virksomheten i Pakistan har stødig operasjonell forbedring , sier Baksaas.

Forventer inntektsvekst
– Som resultat av sterke driftsresultater og solid finansiell posisjon foreslår Telenors styre et utbytte på 6,00 kroner per aksje for 2012, som tilsvarer en økning på 20 prosent sammenlignet med 2011, sier Baksaas.

– I 2013 forventer vi en inntekstvekst på 3-5 prosent og en EBITDA-margin rundt 34 prosent. Vi ser nå en mulighet for å akselerere investeringene for å sikre markedsposisjoner, og forventer investeringsgrad i området 12-14 prosent. Med vår solide posisjon og sterke fremdrift er jeg trygg på at Telenor-konsernet vil fortsette å skape verdi for våre eiere og kunder, sier Baksaas. 

Fakta

Tabellen nedenfor viser nøkkeltall for fjerde kvartal og året 2012 sammenlignet med foregående år:


(I millioner kroner, unntatt resultat per aksje)

Fjerde kvartal

Året

 

2012

2011

2012

2011

Driftsinntekter

25 990

25 433

101 718

98 516

EBITDA før andre inntekter og kostnader

8 179

7 417

32 755

30 526

EBITDA-margin før andre inntekter og kostnader (%)

31,5

29,2

32,2

31,0

Justert driftsresultat

4 498

3 533

18 353

15 217

Justert driftsresultat /driftsinntekter (%)

17, 3

13,9

18,0

15,4

Resultat etter skatt og minoritetsinteresser

3 193

(2 709)

9 490

7 165

Resultat per aksje, i NOK

 2.06

(1,70)

6.06

4, 45

Investeringer (capex)

10 371

3 823

21 511

11 907

Investeringer ekskl. lisenser og spektrum

3 571

3 638

12 299

11 441

Investeringer ekskl. lisenser og spektrum /Driftsinnt. (%)

13,7

14,3

12,1

11,6

Kontantstrøm fra driften

4 608

3 780

20 457

19 085

Netto rentebærende gjeld ved periodens utløp

33 082

17 231

 

Telenor tildelt nye mobilfrekvenser i India

Telenor er nå sikret frekvenser for å kunne fortsette å tilby mobiltjenester i seks telekomsirkler i India. Telenors totale bud i auksjonen var på 4,2 milliarder kroner.

Av dette skal 33 prosent betales i første avdrag.

Det indiske telekommunikasjonsdepartementet har informert Telenor om at selskapet er tildelt 5 MHz frekvenser i Andhra Pradesh, Uttar Pradesh Øst, Uttar Pradesh Vest, Bihar, Gujarat og Maharashtra.

Enormt potensial
Med et totalt innbyggerantall på om lag 600 millioner og en mobilpenetrasjon på nesten 40 prosent representerer disse områdene en sterk vekstmulighet for Telenor.

Alle Uninors verdier i disse områdene, inkludert kunder, ansatte, partnere og infrastruktur vil nå bli sømløst overført til det nye selskapet og tjenestene vil fortsette uten forstyrrelser.

Endelig avklaring av den usikre situasjonen
– Jeg er glad for at vi nå har sikret de nødvendige frekvensene for å tilby mobiltjenester i India, siden en fortsatt tilstedeværelse er viktig for Telenors vekststrategi. Siden Telenor startet opp i India har vi bevist at vi har den industrielle kompetansen til å etablere en kostnadseffektiv og konkurransedyktig mobiloperasjon med en betydelig kundebase. De nye lisensene innebærer en avklaring av den usikre situasjonen våre kunder, operatører og partnere har vært gjennom. Vi ser nå fram til et mer forutsigbart og stabilt regulatorisk miljø, sier Telenors konsernsjef Jon Fredrik Baksaas.

Har allerede en sterk posisjon
– I dag har vi vunnet frekvenser i seks av de mest folkerike sirklene i India. Dette er også områder der vi allerede har en sterk posisjon og hvor vi ser det største potensialet for fortsatt vekst og lønnsomhet. Alle disse sirklene er allerede på god vei til å levere på de finansielle målene om å gå i balanse i 2013, sier Sigve Brekke, konserndirektør og leder av Telenors asiatiske virksomheter.

– De ti månedene med usikkerhet etter lisenskanselleringene har satt organisasjonens evne til å opprettholde fokus, vekst og talent på prøve. Ved å bestå den testen på en god måte har et sterkere, tryggere og mer kompetent team nå vunnet tilbake retten til å fortsette. Vi har brakt konkurranse og prisvennlighet til det indiske mobilmarkedet, og jeg lover at vi skal fortsette å gjøre det også i fremtiden, sier Sigve Brekke.

Fikk alt de søkte på
Telenor vil fortsette prosessen med å overføre de forretningsmessige verdiene fra Uninor til det nye selskapet på en problemfri måte for selskapets gjenværende 34 millioner kunder (tall fra TRAI).

Telenor fikk ikke nye lisenser i Mumbai, Kolkata og Vest Bengal.

I disse sirklene vil driften opphøre i henhold til indiske lover og reguleringer.

Får utvidet styreformann-ansvar

Som følge av lederendringene i Telenor er Morten Karlsen Sørby utnevnt til styreformann for både Telenor Broadcast og Telenor Media and Content Services-enhetene.

Morten Karlsen Sørby er i det daglige konserndirektør for strategi og regulatorisk i Telenor.

Karlsen Sørby er allerede styreformann i Telenor Norge og han har tidligere ledet konsernets industrialiseringsprogram, samt den nordiske regionen.

Samler alt
– Ved å samle forretningsenhetene Telenor Broadcast, TMCS og Telenor Norge under én styreformann åpner vi opp for muligheten til å videreutvikle vår evne til å jobbe på tvers og skape nye tjenester. Morten har en unik kombinasjon av operasjonell erfaring og dyp innsikt i våre forretningsmodeller. Jeg ser frem til å se resultatene fra hans lederskap, sier Jon Fredrik Baksaas.

I dag ble det kjent at Rolv-Erik Spilling er utnevnt til ny konserndirektør for Digital Services i Telenor.

Han blir ny sjef for Digital Services i Telenor

Rolv-Erik Spilling ble i dag utnevnt til ny konserndirektør for Digital Services i Telenor. Han har vært nestsjef i Digital Services siden enheten ble opprettet.

Utnevnelsen sikrer dermed kontinuitet og videreføring av Telenors satsning på innovasjon innen digitale tjenester. Spilling tiltrer stillingen med umiddelbar virkning.
Skal utvikle nye tjenester

Digital Services-enheten ble opprettet med målsetting om å utvikle nye tjenester i den digitale økonomien, med spesielt fokus på internettjenester som Telenor-konsernet og dets partnere kan levere i det globale markedet.

Det er en omfattende innovasjonsinnsats som kanaliseres gjennom denne enheten og Telenor-konsernet har store ambisjoner for tjenestene som skal utvikles.

Baksaas forventer store resultater
– Rolv-Erik Spilling har hatt en rekke, sentrale roller i alle deler av vår verdikjede. Hans brede erfaringsbakgrunn gjør ham til en ideell kandidat for å utvikle nye tjenester, i skjæringspunktet mellom tradisjonelle telekommunikasjon og nye, åpne nettbaserte teknologier. Jeg er fornøyd med at han har takket ja til denne rollen og jeg forventer store resultater fra ham og resten av Digital Services-enheten i fremtiden, sier Jon Fredrik Baksaas, konsernsjef i Telenor

Og dette svarer Spilling med
– Jeg setter stor pris på denne utfordringen og jeg vil fortsette å arbeide for å nå de målene vi har satt oss i Digital Services. Vi har lykkes med våre innovasjonsaktiviteter hvis en stor gruppe kunder tar tjenestene våre i bruk, samt at vi genererer omfattende, nye inntekter. Disse to målsettingene er grunnlaget for Telenors prioriteringer innen digitale tjenester, sier Rolv Erik Spilling.

Fakta

  • Rolv-Erik Spilling har hatt en rekke roller i Telenor Norge før han ble utnevnt til nestsjef i Digital Services i september 2011.
  • Han har vært markedssjef for forretningsmarkedet, teknologisjef og sjef for tjenester, IT og teknologi.
  • Spilling startet i Telenor i år 2000.
  • Han har en mastergrad i matematikk fra NTNU.

Se webcast av Telenors resultatfremleggelse

Jon Fredrik Baksaas i Telenor legger i formiddag fram resultatene for tredje kvartal. Kanskje han forteller hvor mye selskapet har brukt på 4G-utbyggingen.

Her kan du se webcasten fra klokken 09.00.

Etter presentasjonen – cirka klokken 10.00 – vil det ligge opptak av sendingen.

Du finner også mer informasjon om resultatet for tredje kvartal her.

Les også vår sak om resultatet: Telenor leverte langt bedre enn det analytikerne forventet 

Leverer langt sterkere enn det analytikerne forventet

Telenors resultat før skatt i tredje kvartal ble på 5,6 milliarder kroner.  Driftsinntekter var på 25,3 milliarder kroner, tilsvarende en organisk inntektsvekst på tre prosent. 

EBITDA før andre poster var 8,8 milliarder kroner, EBITDA-marginen var 34,8 prosent, og kontantstrømmen var 5,5 milliarder kroner.

Store investeringer i Norge
– Jeg er stolt av lanseringen av 4G-tjenester vi nettopp gjennomførte i 11 byer i Norge. Utrullingen skjer raskt, og mer enn ni av ti nordmenn vil ha tilgang til vårt 4G-nettverk i 2015. Telenors betydelige og langsiktige investeringer setter oss i stand til å levere overlegen dekning og nettverkskvalitet, som danner grunnlaget for den sterke veksten i datatjenester. Økningen i databruk og overgangen til prispakker bidro til inntektsvekst dette kvartalet, sier konsernsjef Jon Fredrik Baksaas  i Telenor.

Må jobbe hardere i Bangladesh og Ungarn
– I Bangladesh opplever vi intens konkurranse og et utfordrende regulatorisk regime. Grameenphone har iverksatt tiltak for å gjenskape inntektsvekst, inkludert ytterligere utvikling av selskapets ledende posisjon på nettverk og distribusjon. I Ungarn utgjør det omstridte dobbelte skatteregimet og andre regulatoriske utfordringer en betydelig risiko for bransjen i tiden som kommer, sier Baksaas.

Vekst i mobildata i Serbia, Sverige og Thailand
– Telenor Serbia, Telenor Sverige og DTAC i Thailand viser lønnsom vekst drevet av smarttelefoner og etterspørsel etter mobil datatrafikk. Vi er glad for at DTAC har vunnet auksjonen om 3G-lisens og spektrum. Broadcast rapporterer rekordhøy EBITDA-margin som følge av god kostnadsstyring, sier Baksaas.

Levert søknad i India
– I India har vi søkt om prekvalifisering for deltakelse i den forestående lisensauksjonen. Imidlertid må flere viktige forhold avklares før den endelige beslutning om deltakelse blir fattet. I mellomtiden går restruktureringen av den indiske virksomheten i henhold til planene, sier Baksaas.

Slik tror Baksaas at resten av året vil bli
– For året 2012 forventer vi en organisk inntektsvekst på rundt 4 prosent og en kontantstrømmargin på 23 til 24 prosent, eksklusiv India. På vår kapitalmarkedsdag i september annonserte vi våre mål for å ligge i forkant og skape verdier i de kommende år. Med fortsatt konkurransedyktig vekst og forbedret effektivitet skal vi oppnå en kontantstrøm fra driften på 28 til 30 milliarder kroner i 2015, sier Baksaas. 

Fakta

Tabellen viser nøkkeltall for tredje kvartal i 2012 sammenlignet med foregående år:

(I millioner kroner, unntatt resultat per aksje)

Tredje kvartal

Året

 

2012

2011

2011

Driftsinntekter

25 253

24 631

98 516

EBITDA før andre inntekter og kostnader

8 796

8 292

30 526

EBITDA-margin før andre inntekter og kostnader (%)

34,8

33,7

31,0

Justert driftsresultat[2]

5 366

4 493

15 217

Justert driftsresultat /driftsinntekter (%)

21,2

18,2

15,4

Resultat etter skatt og minoritetsinteresser

3 649

2 589

7 165

Resultat per aksje, i NOK

2,34

1,62

4,45

Investeringer (capex)

5 499

2 760

11 907

Investeringer ekskl. lisenser og spektrum

3 336

2 722

11 441

Investeringer ekskl. lisenser og spektrum /Driftsinnt. (%)

13,2

11,1

11,6

Kontantstrøm fra driften[3]

5 460

5 571

19 085

Netto rentebærende gjeld ved periodens utløp

18 222

Rapper fikk Telenors kulturpris for 2012

Den svenske låtskriveren og rap-artisten Timbuktu (Jason Diakité) er tildelt Telenors internasjonale kulturpris for 2012. Prisen er på 250.000 kroner.

Han får prisen for sin banebrytende bruk av lokalt språk i tekster og sanger, som tar opp i seg både folkemusikk, blues, reggae og vestafrikanske uttrykksmåter.

Tibuktus mest kjente hit er «Det löser sej».

Rettferdighet, toleranse, åpenhet og ytringsfrihet står sentralt i Timbuktus tekster og gjør han til den mest innflytelsesrike politiske «crossover» artisten i hele Norden.

Samarbeider med Plan Norge
Prisen gis også for hans innsats gjennom Studio Timbuktu som han startet i 2012 sammen med Plan Norge for å utvikle talenter.

Timbuktu lar barn og ungdom spille inn sanger om temaer som interesserer dem og hjelper dem til å bringe deres meninger ut til et større publikum.

Timbuktu har mottatt sju svenske Grammy-priser og fikk også Nordens språkpris 2011 (Foreningen Norden). Timbuktu er en aktiv ambassadør for den svenske FN-organisasjonen.

Kontroversiell og sosialt bevisst
– Vi gratulerer Timbuktu som en velfortjent vinner av Telenors internasjonale kulturpris for 2012. Timbuktu har vært en trendsetter og pioner på den nordiske hip-hop-scenen i mange år og har brukt dialekt til å fremme et universelt og samtidig kontroversielt budskap som et redskap for å endre samfunnet. Vi setter særlig stor pris på hans bruk av sin egen rolle som artist til å oppmuntre og lære opp unge mennesker til å skape et bedre liv for seg selv gjennom hans eget prosjekt Studio Timbuktu, sier Jon Fredrik Baksaas, konsernsjef i Telenor.

Mange artister følger i Timbuktus fotspor
– Dette årets vinner av Telenors kulturpris – Timbuktu – matcher helt og fullt intensjonen bak prisen, som skal hedre personer og institusjoner som gjennom kultur bygger broer over geografiske, sosiale og kulturelle barrierer. Rettferdighet, toleranse, vidsyn og ytringsfrihet står sentralt i Timbuktus tekster. Hans konfronterende tekster innenfor ulike sjangre som folk, blues, reggae og vest-afrikansk stil gjør han unik. Sangene hans er fengende og tilgjengelige og appellerer til flere generasjoner av lyttere. Med rap som verktøy har han gjennom tid blitt en av de mest innflytelsesrike «crossover»-artistene i Norden. Mange nordiske artister følger i Timbuktus fotspor og hans karakteristiske og lett gjenkjennelige stemme har satt sitt preg på en rekke internasjonale samarbeider, sier juryens leder Kjersti Alveberg

Gir ytterligere motivasjon
– Jeg er naturligvis svært glad og overrasket over denne fantastiske tildelingen. Det å virkeliggjøre og uttrykke ideer er hva jeg sysler med, og jeg er derfor overveldet av at mine ideer har rørt ved noe hos mine medmennesker. Denne prisen gir meg ytterligere motivasjon og mulighet til å fortsette å kommunisere, sier Timbuktu.

Foto: Telenor/Mads Maurstad

Viste vekst og effektivitet på kapitalmarkedsdag

Jon Fredrik Baksaas og resten av ledelsen i Telenor sa under årets kapitalmarkedsdag at Telenor vil skape verdier ved å fokusere på vekst og effektiv drift.

Se alle presentasjonene her

Presentasjoner gikk i dybden på temaer som å generere inntekter fra mobil data, skape effektiv drift, utvikle nye driftsmodeller og ta en posisjon i nye digitale tjenester.

Telenor sier de vil oppnå brutto kostnadsbesparelser på 5 milliarder kroner og en driftsmessig kontantstrøm på 28-30 milliarder kroner i 2015.

Viste internasjonal fremgang
Blant talerne på kapitalmarkedsdagen var det representanter fra Group Industrial Development, Digital Services, Telenor Sverige, Telenor Norge, Telenor Pakistan og dtac.

Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas og finansdirektør Richard Aa presenterte Telenorkonsernets strategiske retning og finansielle prioriteringer.

Vil fortsatt være de beste i klassen
– Programmet for årets kapitalmarkedsdag viser at vi er et vekstselskap. Vi fortsetter å utkonkurrere sammenlignbare selskaper fra Europa. Vi mener at fortsatte investeringer i våre nettverk, utvikling av nye driftsmodeller og lansering av innovative tjenester vil gjøre at vi forblir blant de beste i klassen, sier Jon Fredrik Baksaas, konsernsjef i Telenor.

Rangeres som en av verdens fem mest bærekraftige

Telenor gjør det skarpt på Dow Jones Sustainability Indexes, som hvert år rangerer de mest bærekraftige bedriftene i verden.

Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI), som hvert år rangerer de mest bærekraftige bedriftene i verden. Telenor fortsetter å skåre høyt innen mobilsektoren.

Konsernet er blant de fem beste og viser fremgang fra i fjor.

Skårer i år høyere
I år er det 11. gang Telenor blir anerkjent som en av toppbedriftene innen mobilkommunikasjon.

Årets Dow Jones Bærekraftindeks viser også at Telenor skårer betydelig høyere i år enn i fjor.

Fornøyd Baksaas
– Denne anerkjennelsen reflekterer vår langsiktige satsing på samfunnsansvar og bærekraft. Den økende interessen investorer og analytikere viser for bedrifters bærekraft er en klar indikasjon på at denne delen av vår forretningsdrift skaper verdier for Telenor, sier Telenors konsernsjef Jon Fredrik Baksaas.

Forbedringer innen innovasjon
I år har Telenor vist forbedringer innen innovasjon og har fortsatt en høy plassering innen områdene betydning av telekommunikasjons-tjenester, distribusjonskjeder og klimaendringer.

– Dow Jones’ bærekraftindeks gir oss et nyttig referansepunkt for våre egne ytelser og for hvordan vi stiller i sammenlikning med andre viktige aktører i denne industrien. Vi ser dette som en anerkjennelse av hele konsernets fokus på bærekraft, som en integrert del av vår forretningsvirksomhet, sier Mai Oldgard, leder av Telenor-konsernets Corporate Responsibility.

Fakta

  • DSJI er en bredt anerkjent standard for å identifisere de mest fremgangsrike bedriftene innen bærekraftig utvikling.
  • DSJI legger til grunn dybdeanalyser av økonomiske, miljømessige og sosiale kriterier med hovedfokus på industrispesifikke risikoelementer og muligheter.
  • DSJI omfatter stadig flere mobiloperatører og inkluderer nå 40 selskaper.