Sterkt resultat fra Telenor-konsernet

I fjerde kvartal 2012 var Telenors driftsinntekter 26,0 milliarder kroner, tilsvarende en organisk inntektsvekst på 5 prosent. I 2013 forventer Jon Fredrik Baksaaas en inntekstvekst på 3-5 prosent.

Klokken 09.00 i dag vil Telenor legge fram disse tallene på en presse- og analytikerkonferanse på Fornebu.

EBITDA før andre poster var 8,2 milliarder kroner, EBITDA-marginen var 31,5 prosent, og kontantstrømmen var 4,6 milliarder kroner.

For året 2012 var driftsinntektene 101,7 milliarder kroner, EBITDA før andre poster var 32,8 milliarder kroner, EBITDA-marginen var 32,2 prosent og kontantstrømmen var 20,5 milliarder kroner.

Trekkker fram 4G i Norge og 3G i Thailand
– Jeg er glad for å kunne avslutte et begivenhetsrikt år med sterke resultater, og oppnåelse av viktige milepæler. Vi har sett en sterk økning i etterspørselen etter datatjenester i løpet av året. Lanseringen av 4G-tjenester i Norge og kjøpet av 3G-lisens i Thailand setter oss i stand til å levere enda bedre mobiltjenester til kundene våre. Med kjøpet av nye lisenser i India har vi sikret vår fremtidige tilstedeværelse i dette vekstmarkedet.  Telenors posisjon i VimpelCom har blitt gjenopprettet, og vi vil fortsette å støtte og bidra til selskapets utvikling,- sier konsernsjef Jon Fredrik Baksaas i Telenor.

 Store investeringer
– For året 2012 var den organiske inntektsveksten 5 prosent, EBITDA-marginen var betydelig forbedret fra året før, og kontantstrømmen var over 20 milliarder kroner. I løpet av året har vi gjort kraftige investeringer for å forbedre brukeropplevelsen ytterligere, og for å forberede for økt effektivitet og fortsatt lønnsomhet, sier Baksaas.

– Den fortsatt solide utviklingen til virksomheten i Norge reflekterer høy etterspørsel etter Internett-tjenester via både mobil og fastnett. Innføringen av nye tilbud og investeringer i overlegen nettverkskvalitet gir våre kunder de beste tjenestene, dekning, kapasitet og den siste mobilteknologien. De asiatiske virksomhetene viser nok et år med høye marginer. Etterspørselen etter smarttelefoner og data tar seg opp i Thailand og Malaysia, mens virksomheten i Pakistan har stødig operasjonell forbedring , sier Baksaas.

Forventer inntektsvekst
– Som resultat av sterke driftsresultater og solid finansiell posisjon foreslår Telenors styre et utbytte på 6,00 kroner per aksje for 2012, som tilsvarer en økning på 20 prosent sammenlignet med 2011, sier Baksaas.

– I 2013 forventer vi en inntekstvekst på 3-5 prosent og en EBITDA-margin rundt 34 prosent. Vi ser nå en mulighet for å akselerere investeringene for å sikre markedsposisjoner, og forventer investeringsgrad i området 12-14 prosent. Med vår solide posisjon og sterke fremdrift er jeg trygg på at Telenor-konsernet vil fortsette å skape verdi for våre eiere og kunder, sier Baksaas. 

Fakta

Tabellen nedenfor viser nøkkeltall for fjerde kvartal og året 2012 sammenlignet med foregående år:


(I millioner kroner, unntatt resultat per aksje)

Fjerde kvartal

Året

 

2012

2011

2012

2011

Driftsinntekter

25 990

25 433

101 718

98 516

EBITDA før andre inntekter og kostnader

8 179

7 417

32 755

30 526

EBITDA-margin før andre inntekter og kostnader (%)

31,5

29,2

32,2

31,0

Justert driftsresultat

4 498

3 533

18 353

15 217

Justert driftsresultat /driftsinntekter (%)

17, 3

13,9

18,0

15,4

Resultat etter skatt og minoritetsinteresser

3 193

(2 709)

9 490

7 165

Resultat per aksje, i NOK

 2.06

(1,70)

6.06

4, 45

Investeringer (capex)

10 371

3 823

21 511

11 907

Investeringer ekskl. lisenser og spektrum

3 571

3 638

12 299

11 441

Investeringer ekskl. lisenser og spektrum /Driftsinnt. (%)

13,7

14,3

12,1

11,6

Kontantstrøm fra driften

4 608

3 780

20 457

19 085

Netto rentebærende gjeld ved periodens utløp

33 082

17 231

 

Ny mobiltjeneste gir raskere trafikkinformasjon

Nå kan du finne avgangstider fra din holdeplass enten du er i Oslo, Os eller på Osterøy. Gule Sider har utvidet karttjenesten sin med holdeplass- og ruteinformasjon for all kollektivtrafikk i hele Norge.

Dette er første ledd i utviklingen av en helt ny trafikkportalfunksjon som vil bli lansert i løpet av våren.

– Vi er veldig fornøyd med å kunne lansere første del av Gule Siders trafikkportal. Nå finner du avgangstider for all kollektivtrafikk fra alle holdeplasser og stasjoner i hele landet på Gule Sider. Dette er en tjeneste våre brukere har etterspurt, sier Håvard Skaug, Head of product management hos Gule Sider.

Komplett trafikkportal under utvikling
I løpet av våren vil Gule Sider presentere en komplett trafikkportaltjeneste der alle de andre søkemulighetene integreres med trafikkdata og kart.

Du vil da kunne søke etter en bedrift, et navn eller et sted hvor som helst i landet, og så få sanntidsinformasjon om hvordan man kan reise dit kollektivt.

Finn raskeste kollektivrute
Trafikktjenesten vil lanseres både for mobil og på gulesider.no.

– Med den nye ruteplanleggeren vil du finne raskeste kollektivrute fra der du er og til blomsterbutikken på Frogner, eller til kjæresten din i Mosjøen. Vi er glade for å være de første som lanserer denne typen integrerte søk. Dette vil bli en unik tjeneste, og vi gleder oss, sier Håvard Skaug.

Fakta

  • Den nye trafikkportalen kommer i tillegg til nummer-, firma-, adresse-, og kjørerutesøk som i dag gjør Gule Sider til det mest brukte nettstedet for stedssøk i Norge.
  • Hver uke bruker 1,2 millioner nordmenn gulesider.no, og over 400.000 bruker Gule Sider på mobilen hver uke.

Nets får mobilhjelp av Telenor i fem europeiske land

Telenor skal forsyne Nets med mobil- og fasttelefonitjenester samt bredbåndstjenester i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Estland.

Telenor har inngått avtale med Nets om å levere telekom- og datatjenester i fem europeiske land de tre neste årene.

Til sammen utgjør dette rundt 3000 abonnementer, og av disse er 2000 nye.

Avtaleperioden er på tre år, med mulighet for forlengelse. Avtalen vil tre i kraft senest 1. mai 2013.

Treårskontrakten har en samlet verdi på rundt 46 millioner kroner.

Ville ha stabile løsninger
– Vi har valgt Telenor som telekom- og dataleverandør fordi vi føler oss trygge på at vi vil få gode, stabile tekniske løsninger og tjenester. I tillegg gjelder kontrakten for fem land, noe som i stor grad vil forenkle den daglige driften og føre til lavere kostnader for oss, sier Øyvind Apelland (bildet), Nets Group Executive Vice President IT.

– Sikker og effektiv kommunikasjon er et viktig krav for å nå våre strategiske mål. Vi tror vi kan sikre oss dette gjennom Telenor, og vi ser frem til å styrke samarbeidet, sier Apelland.

Har tverrkulturelle behov
– Vi er et globalt selskap som er godt representert i Norden, og derfor forstår vi behovene til regionale virksomheter som har internasjonale ambisjoner. Vi har også ressursene til å imøtekomme dem. Vi har toppmoderne nettverk, innovative kommunikasjonsløsninger og sentralisert administrasjon av kontrakter og tjenester, som alle er viktige deler av vårt regionale tilbud, sier Thomas L. Kraft, leder for salg og support ved Nordic Enterprise Sales i Telenor-konsernet.

Telenor-avdelingen Nordic Enterprise Sales ble etablert i mars 2012 som et kompetansesenter som leverer integrerte løsninger til flernasjonale foretak med tverrkulturelle behov.

Skal levere mobiltelefoner til 2000 Visma-ansatte

Telering Bedrift ITALE blir eneleverandør av mobiltelefoner til Visma i Norge med rundt 2000 ansatte. Kontrakten har en verdi på rundt 10 millioner kroner.

Avtalen er på tre år og innebærer at Telering Bedrift ITALE, som er lokalisert i Sandefjord, bidrar i gjennomføringen av ny mobil policy internt i Visma.

Dette inkluderer blant annet miljøbasert returbehandling av brukte mobiltelefoner og fasilitering av opratøravtalen som Visma har med NetCom.

 Vant over Oslo-selskaper
– Vi opplever det som en flott anerkjennelse å få levere i så stor skala til Visma, ledende leverandør av produkter og tjenster som bidrar til å gjøre virksomheters administrative prosesser mer effektive. Vi har vunnet kontrakten i konkurranse med tilbydere med mer sentral plassering i Oslo. Avtalen synliggjør at vi kan være med å konkurrere også i forhold til større virksomheter, sier daglig leder Rune Haraldsen i Telering Bedrift ITALE.

Han sier videre at stadig flere bedrifter også ønsker ordninger relatert til returhåndtering av gamle mobiltelefoner.

Med i miljøprosjekt
– Vi har etablert et miljøprosjekt hvor returnerte mobiltelefoner strippes for innhold og settes i god stand, før de blir sendt til nye brukere i utviklingsland, fortsetter Haraldsen. Han erfarer at norske virksomheter utelukkende kjøper smarttelefoner og i oftere grad også nettbrett til ansatte.

– Mobiltelefonen har fått rollen som det viktigste teknologiske verktøyet i mange bedrifter. Dette henger sammen med at svært mange arbeider mobilt i dagens samfunn, sier han.

Fikk også annet børsnotert selskap på kroken
Nylig inngikk Telering Bedrift ITALE i Sandefjord en tilsvarende avtale på fire millioner kroner med et annet børsnotert selskap.

Telering vil ikke opplyse hvilket selskap dette er.

Vant dansk pris for norskutviklet mobil-app

Eniro Danmark er kåret til ”Årets virksomhet” under Mobil Awards 2012 for sin mobile app, Krak. Løsningen er norskutviklet og brukes daglig av 750.000 dansker.

Krak er danskenes svar på Gule Sider og har samme teknologiske plattform. Appen er utviklet i Norge og brukes nå over hele Norden.

Eniro har de siste årene satset kraftig på mobile tjenester. Lokalt søk i de mobile kanalene blir stadig viktigere og dette er høyt prioritert i utviklingen av nye produkter.

De mobile inntektene er forventet å fordobles i 2012 sammenlignet med året før.

Utviklet i Oslo
Eniro Norge har som det første katalogselskapet i verden avviklet sin papirkatalog av Gule Sider og satser nå fullt og helt digitalt.

Parallelt med denne omleggingen er det bygget opp et stort utviklermiljø i Oslo.

–Prisen som ”Årets danske virksomhet” innen det mobile segmentet er til stor inspirasjon for oss. Samtidig er det en annerkjennelse til vårt utviklermiljø i Oslo som har laget den nye appen som både Krak og Gule Sider bruker. Dette viser at vi ligger langt fremme og er et heldigitalt selskap, sier Håvard Atle Skaug, leder Gule Sider Norge.

Lokale søk i ny app
Eniro lanserte i september en ny app for iPhone og Android. Appen har blitt en suksess i hele det nordiske markedet med mer enn 1 million nedlastninger siden lanseringen.

Den mobile tjenesten har et helt nytt grensesnitt for brukerne som tar utgangspunkt i hvor folk befinner seg. Eniros nye mobilapp gir muligheter for å søke produkter, tjenester, bedrifter og privatpersoner.

Appen har også Facebook-­integrasjon.

Brukes av 400.000 nordmenn ukentlig
I følge iTunes er Gule Sider-­appen i Norge den femte mest nedlastede gratis-­app og av norskutviklede apper er det bare Wordfeud som er mer populær.

Siden lanseringen i 2009 har bruken av smarttelefoner og nettbrett vært i kraftig vekst, og den nye versjonen er utviklet for å være best mulig tilpasset brukeratferden til de over 400.000 nordmenn som bruker appen ukentlig.

Økt med 60 prosent
-­ Siden andre kvartal i 2011 har bruken av appen i Norge vokst med 60 prosent og det er et godt eksempel på at nordmenns bruk av mobilt medieinnhold er inne i en kraftig vekstperiode. Vi har vært veldig fornøyd med Gule Sider-­appens popularitet siden lanseringen i 2009, men det er naturlig å oppdatere den ettersom folks brukeratferd har endret seg, sier Skaug.

Fakta

  • Mobile Awards 2012 er den tredje kåringen av dette slag i Danmark og prisen deles ut av Magasinet Mobil.
  • Juryen fremhever spesielt tiltakene Eniro har gjort i sine mobilapp og sier følgende: ”Årets danske virksomhet med fokus på mobil i 2012 går til et firma som hele tiden oppdaterer sitt produkt med gode funksjoner som utnytter de mobile flatene slik at det gir glede i hverdagen til sine 750 000 brukere.

IT-veteran tar over infrastrukturselskap i Capgemini

Hun er svensk, men har norske foreldre. Fra nyttår skal IT-veteranen Kari Forsén lede og utvikle forretningsområdet Nordic Infrastructure Services i Capgemini.

Kari Forsen går inn i sin nye stilling i Capgemini ved årsskiftet. Will Peachey leder Capgmini Nordic Infrastructure Services i mellomtiden.

Forsén skal lede virksomheten i Sverige, Finland og Norge og vil være stasjonert i Stockholm.

Totalt jobber cirka 500 medarbeidere i Capgemini Infrastructure Services i Norden.

25 års erfaring
Kari Forsén har 25 års erfaring med IT-markedet, både som konsulent og leder.

Hun kommer fra stillingen som administrerende direktør for Steria i Sverige gjennom fem år.

I tiden før bygde hun opp IT-konsulentvirksomheten på Accenture Technology Solutions, søsterselskapet til Accenture.

Hun har også vært forretningsområdeleder i utdanningsorganisasjonen Lernia, i tillegg til leder for Digital/Compaqs konsulentvirksomhet. Hun begynte sin karriere rett etter sivilingeniøreksamen som konsulent i Accenture.

Krever stadige effektiviseringer
– Å jobbe med kunder og bygge virksomheter i flere land er virkelig spennende, og å gjøre det i Capgemini-gruppen, med sitt gode rykte, føles enda bedre. Det skjer voldsomt mye i IT-infrastrukturen. Det er dels et modent marked som krever stadige effektiviseringer, samtidig som all ny teknologi medfører store positive forandringer for kundene. IT må være tilgjengelig hele tiden, i alle medier, og infrastrukturen spiller en sentral rolle her. Det er både spennende og utviklende, sier Kari Forsén, påtroppende leder for Capgemini Nordic Infrastructure Services.

 Forventer sterk vekst
Capgemini Infrastructure Services satser innen mange områder i både infra-konsulting og infrastruktur-outsourcing. Selskapet tilbyr også skytjenester i infrastruktur, blant annet med tjenester som ”Messaging as a service” og ”Infrastructure as a service”.

Det ventes sterk vekst både på kunde- og konsulentsiden de kommende årene.

Fakta

Rimelig norsk backup i nettskyen

Denne tjenesten kan redde bryllypsbildene dine fra PC-en og barnebildene på mobilen. Du får det med Jottacloud, som tilbyr ubegrenset lagring for 49 kroner måneden, blant andre tjenester.

Backup er viktig. Utrolig viktig, og det er mange av oss som glemmer å ta det, og sitter dermed i saksa dersom harddisken plutselig skulle krasje, eller en uforutsigbar systemfeil oppstår.

Sikker og billig lagring i Oslo
Hos DigiPlex i Oslo, som er et svært sikkert datalagrinssenter, oppbevarer blant annet Jottacloud, et norsk selskap som tilbyr tjenester for å lagre nettopp dine filer i ‘nettskyen’.

Her støttes alle filtyper, og ved registrering kan du få 5 GB gratis fordelt over ubegrenset med enheter, eller betale en svært liten sum i måneden for enten mer lagringsplass eller ubegrenset lagringsplass per enhet.

Hva er prisen for sistnevnte, som vil si at du kan lagre så mye backupdata du vil, og ha tilgang til det fra både smarttelefon og nettbrett? Ganske så overkommelige 49 kroner i måneden.

Nordisk alternativ til Dropbox
Det er ikke uten grunn at de tidligere har blitt kalt Nordens største Dropbox-rival. Her kan du lagre backup fra PC, Mac og Android-enheter (gjelder foreløpig ikke iOS, men du har tilgang til dem via en egen app), og ha tilgang til det så og si hvor som helst så lenge du har internett-tilgang.

Jottacloud tar backup av enheten din, og hvis du har en ekstern harddisk koblet til maskinen din som har backup kan den også ta backup av backupen din.

Lagres i Oslo
Dette kan du forresten velge om du vil skal skje automatisk, eller ved bestemte tidspunkt. Du kan også enkelt dele filer via URL’er, og alle filtyper støttes, blant flere ting som Jottacloud tilbyr.

Dessuten lagres informasjonen i Oslo, Norge, et av landene i verden med strengeste personvern, og i et datasenter som beskytter mot alt fra uvedkomne inntrengere, til oversvømmelse, brann og strømbrudd.

Redd bryllupsbildene før det er for sent
Hvis du ikke har en ekstern harddisk liggende hjemme hos deg, vil dette kanskje være en av de beste og enkleste alternativene du får, for ikke å snakke om rimeligste.

Jottacloud har i sammenheng med navn og profilbytte også redesignet nettsiden deres, samtidig som de har sluppet apper for støttede enheter. Å redde bryllupsbildene og jobbdokumentene fra uforutsigbar og mulig harddiskdød burde nå ikke være noe problem.

Hjemmesiden til Jottacloud

Rekordhøy kundevekst for telekomselskap

Telio oppnådde gode resultater og økte kundebasen med 11.868 netto nye kunder i 3. kvartal. Det er tre ganger kundeinntaket i samme periode ifjor.

Omsetningen i 3. kvartal endte på 100,9 millioner kroner mot 94,0 millioner kroner i samme periode ifjor.

– Gjennom økte investeringer på salgs- og markedssiden oppnådde vi rekordhøyt kundeinntak i kvartalet, og det er Norge og Nederland som drar denne veksten. Omsetningsveksten ble 8,7% justert for valutaendringer, og det er vi godt fornøyd med. Det høye kundeinntaket bidrar til fremtidig omsetnings- og resultatvekst, sier Eirik Lunde, administrerende direktør i Telio Holding ASA.

Lanserte nye tjenester
I begynnelsen av året lanserte Telio nye tjenester for mobil samt fast og mobilt bredbånd. Med disse tjenestene tilbyr Telio et komplett og konkurransedyktig tjenestetilbud til både privatpersoner og bedrifter. Tjenestespekteret inkluderer nå bredbåndstelefoni, fast bredbånd, mobilt bredbånd , mobil og web-basert sentralbord. Det komplette tjenestetilbudet er årsaken til økt vekst i Norge.

Passert 200 000 kunder
Den sterke kundeveksten gjør at Telio ved utgangen av tredje kvartal hadde 205 000 kunder. I Norge viser satsingen på bedriftsmarkedet fortsatt gode resultater, og sammen med introduksjonen av nye mobilabonnementer i privatmarkedet har mobilkundebasen økt med over 5 500 nye kunder og er nå over 18 000 kunder.

Fortsatt vekst i internasjonale markeder
Telio fortsetter å vokse i markeder også utenfor Norge. Virksomheten i Nederland har fortsatt sin gode utvikling, og selskapet har nå en kundemasse i Nederland på over 65 000 abonnenter.

Netto økning i antall kunder i Nederland i 3. kvartal var 6 579.

Sterke finansielle resultater
I tredje kvartal 2012 oppnådde Teliokonsernet en omsetning på 100,9 millioner kroner mot 94,0 millioner kroner i samme periode i fjor.

EBITDA var 24,0 millioner kroner (24,0 % EBITDA margin) sammenlignet med 29,6 millioner kroner i samme kvartal i fjor (32,0 % EBITDA margin).

Driftsresultatet ble 13,4 millioner kroner mot 20,5 millioner kroner i tredje kvartal 2011. Resultatnedgangen er i tråd med selskapets vekststrategi.

Økning i driftskostnader er knyttet til økning i salgs- og supportressurser og kundeakkvisisjon. Disse kostnadene er i hovedsak variable og direkte relatert til økt salg.

Vil gjøre handleopplevelsen mer mobilvennlig

IKEA har kommet med en ny app for Android- og iPhone-brukere, og en ny mobiltilpasset versjon av IKEA.no. Målet er å skape en bedre handleopplevelse direkte på mobilen.

Appen og mobilversjonen er testet ut i Canada, Spania og Sverige.

Etter positive tilbakemeldinger fra brukerne, lanserer IKEA nå de nye løsningene over hele verden.

En fjerdel av brukerne kommer fra mobile enheter
– Bruken av smarttelefoner øker kraftig, og Norge er blant de fremste markedene i verden når det kommer til nettbruk på mobilen. Dette er en utvikling vi tilpasser oss, blant annet ved at vi nå lanserer nye løsninger som gjør mobilen til et verktøy for å skape en bedre handleopplevelse, sier Siv Elizabeth Egger, kommunikasjonsrådgiver i IKEA.

Hun opplyser at 24 prosent av de besøkende på IKEA.no kommer i dag fra mobiltelefon eller nettbrett.

Skal skape en bedre handleopplevelse
IKEAs nye app inneholder mye informasjon og har mange nyttige funksjoner som vil bedre kundenes handleopplevelse. Den er også helt gratis å laste ned.

– Med applikasjonen og mobilversjonen av IKEAs nettsider kan kunder blant annet kikke på IKEA-produkter, sjekke produktinformasjon og lagerbeholdning og lage handlelister. De kan også finne produkter på selvbetjeningslageret, få veibeskrivelse til nærmeste varehus samt bruke en egen funksjon for å navigere seg rundt på varehuset, sier Egger.

Passerer historisk milepæl med 200.000 kunder

Telio og direktør Eirik Lunde har tilbakelagt et kvartal med stor vekst i antall aktive kunder. Denne uken passerte de 207.000 aktive kunder.

Antall kunder ved utgangen av 3. kvartal var 204.982.

Telio økte kundebasen med 11.868 netto nye kunder i 3. kvartal

Forventer fremtidig resultatvekst
– Gjennom økte investeringer på salgs- og markedssiden har vi truffet markedet godt. Vi oppnådde 11.868 nye kunder i kvartalet, sammenlignet med 3.938 nye kunder i samme kvartal i fjor. Dette vil igjen bidra til fremtidig omsetnings- og resultatvekst, sier Eirik Lunde, administrerende direktør i Telio Holding ASA.

God vekst i Norge
I Norge viser satsingen på bedriftsmarkedet fortsatt gode resultater, og lanseringen av nye mobilabonnement har gitt sterk vekst i privatmarkedet.

Totalt har mobilkundebasen økt med over 5.500 nye kunder, og teller nå over 18.000 kunder.

Fortsatt vekst i internasjonale markeder
Telio fortsetter å vokse i markeder også utenfor Norge.

Virksomheten i Nederland har fortsatt sin gode utvikling, og selskapet har nå en kundemasse i Nederland på over 65.000 abonnenter.

Netto økning i antall kunder i Nederland i 3. kvartal var 6.579.

Kommer ikke til Norge før i slutten av september

iPhone 5 vil i første omgang være tilgjengelig i USA, Canada, Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Australia, Japan, Hong Kong og Singapore.

Apple opplyser at iPhone ikke kommer til Norge før tidligst den 28. september.

Så dersom du får tak i en iPhone 5 før i oktober, ja da er du heldig, eller så har du utrolig gode kontakter 😉

I løpet av desember er planen at iPhone skal være ute i 100 land, ble det sagt på kveldens lansering.